English version of this page

Avdeling for helsefag

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet. 

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3a/2b 0373 Oslo Telefon: + 47 22 85 05 50 E-post: Stedkode: 521000