English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (HELSEVIT)

Ansatte

Stipendiater, vit.ass. og andre tilknyttede

Navn

Stilling

Telefon

Blixt, Line Stipendiat 22 84 53 68
Christensen,Lene Stipendiat

22 84 53 95

Dahl, Kari Gire Stipendiat  
Fosdahl, Merete A PhD-kandidat 22 84 53 88
Heinrichsen, Gina Fraas Stipendiat 22 84 53 50

Irgens, Pernille Marie

Stipendiat  
Lillehagen, Ida Stipendiat

22 84 53 50

Myhrvold, Birgitte Lawaetz

Stipendiat  

Thielemann, Marit

Stipendiat

22845385

Sannes, Ann Christin Vit. ass  

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Telefon: +47 22850550