English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Bondevik, Hilde (2023). Constructions of the In-/Educable A Nordic Outlook on Changing Legal and Educational Statuses of Pupils With Disabilities. I Tröhler, Daniel; Bostad, Inga; Tveit, Sverre & Hörmann, Bernadette (Red.), The Nordic Education Model in Context. Routledge. ISSN 9781032110462.

Se alle arbeider i Cristin

  • Houge, Anette Bringedal (2022). Juridifying, medicalizing and technologizing rape.
  • Østerås, Nina (2022). Artrose - effekt av konservativ behandling.

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Telefon: +47 22850550

Enhetskoder

Koststed 13101000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521000 Vortex, FS m.m.