English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Otterlei, Marte Tonning & Engebretsen, Eivind (2021). Parents at war: A positioning analysis of how parents negotiate their loss after experiencing child removal by the state. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250. . doi: 10.1177/14733250211048546
  • Oksholm, Trine & Borge, Christine Råheim (red.) (2021). Lungesykepleie. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033939.  259 s.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo