English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Berg, Bjørnar; Roos, Ewa M.; Englund, Martin; Kise, Nina Jullum; Tiulpin, Aleksei; Saarakkala, Simo; Engebretsen, Lars; Eftang, Cathrine N.; Holm, Inger & Risberg, May Arna (2020). Development of osteoarthritis in patients with degenerative meniscal tears treated with exercise therapy or surgery: a randomized controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage.  ISSN 1063-4584. . doi: 10.1016/j.joca.2020.01.020 Vis sammendrag
  • Mengshoel, Anne Marit; Helland, Ingrid B; Catro-Marrero, Jesus; Pheby, Derek & Strand, Elin Bolle (2020). Patients’ experiences and effects of non-pharmacological treatment for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – a scoping mixed methods review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  15(1) . doi: 10.1080/17482631.2020.1764830 Vis sammendrag
  • Hamre, Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege; Vlachos, Georgios; Ursin, Marie Helene & Tangen, Gro Gujord (2020). Impairments in spatial navigation during walking in patients 70 years or younger with mild stroke. Topics in Stroke Rehabilitation.  ISSN 1074-9357. . doi: 10.1080/10749357.2020.1755814 Vis sammendrag
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000