English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Lønning, Moa Nyamwathi; Houge, Anette Bringedal; Laupstad, Inga & Aasnes, Ann Evy (2021). “A random system”: The organisation and practice of torture rehabilitation services in Norway. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture.  ISSN 1018-8185.
  • Wahl, Astrid Klopstad & Bondevik, Hilde (2020). Mellom livserfaring og fagkunnskap under behandling med cellegift. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (14) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0396
  • Houge, Anette Bringedal (2020). Imageries of Self: Guilty Plea Statements in Sexual Violence Cases at the ICTY. International Criminal Justice Review.  ISSN 1057-5677. . doi: https://doi.org/10.1177/1057567720982656 Vis sammendrag
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Stedkode: 521000