English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Henriksen, Gina F.; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John; Stenehjem, Aud-Eldrid; Reisæter, Anna Varberg; Nordlie, Arve & Wahl, Astrid Klopstad (2021). Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study. Journal of Renal Care.  ISSN 1755-6678.  s 1- 9 . doi: 10.1111/jorc.12379
  • Unsgaard-Tøndel, Monica; Vasseljen, Ottar; Nilsen, Tom Ivar Lund; Myhre, Gard; Robinson, Hilde Stendal & Meisingset, Ingebrigt (2021). Prognostic ability of STarT Back Screening Tool combined with work-related factors in patients with low back pain in primary care: a prospective study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055. . doi: http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2020-046446 Fulltekst i vitenarkiv.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Stedkode: 521000