English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet. 

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3a/2b 0373 Oslo Telefon: + 47 22 85 05 50 Stedkode: 521000