English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Kvernflaten, Birgit; Fedorcsak, Peter Zoltan & Solbrække, Kari Nyheim (2022). It’s all about kids, kids, kids! Negotiating reproductive citizenship and patient centered-care in ‘factory IVF’. BioSocieties. ISSN 1745-8552.

Se alle arbeider i Cristin

  • Houge, Anette Bringedal; Lønning, Moa Nyamwathi & Engelsen, Thea Cecilie (2022). Hjelpeapparatet er ikke godt nok rustet for å ivareta torturutsatte. [Internett]. Institutt for helse og samfunn.
  • Engelsen, Thea Cecilie; Houge, Anette Bringedal & Lønning, Moa Nyamwathi (2022). Torturskadde møter et mangelfullt hjelpeapparat. [Internett]. Forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo Telefon: +47 22850550