English version of this page

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Vi er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet. 

Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og flere internasjonale forskningsmiljøer.

Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Studietilbud


Publikasjoner

  • Dahl, Kari Gire; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2019). The trigger-information-response model: Exploring health literacy during the first six months following a kidney transplantation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(10) . doi: 10.1371/journal. pone.0223533
  • Karin Mohn, Engebretsen & Bjorbærkmo, Wenche Schrøder (2019). Burned out or “just” depressed? An existential phenomenological exploration of burnout. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  s 1- 10 . doi: https://doi.org/10.1111/jep.13244
  • Larsen, Marie Hamilton (2019). Helsekompetanse- en oversett faktor i oppfølging av personer med psoriasis?.
  Se flere publikasjoner

Kontakt

Stedkode: 521000