Arrangementer - Side 4

Tid og sted: 15. sep. 2017 13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Håvard Nygaard ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of postprandial and fasted exercise on glycemia and markers of inflammation in persons prone to or with diabetes.

Tid og sted: 15. sep. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Håvard Nygaard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cellular, Molecular and physiological mechanisms of the Health  Benefits of Physical Activity.

Tid og sted: 12. sep. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.

ruin
Tid og sted: 5. sep. 2017 14:0015:30, Frederik Holsts Hus, Auditorium (Level 1, room 124)

Global health topics intersect with many areas of disaster risk reduction and disaster response. The Norwegian Institute for Public Health and Centre for Global Health at the UiO welcome you to attend the second seminar on disaster diplomacy research by Ilan Kelman. This presentation explores a research and policy agenda for viewing global health from a disaster diplomacy perspective.

Newborn baby in Myanmar.
Tid og sted: 31. aug. 2017 13:0017:00, Gamle Festsal, Domus Academica

The Millennium Development Goals (MDGs) left us with an unfinished agenda for mothers, newborns and small children. The less detailed, but more comprehensive Sustainable Development Goals (SDGs) are attempting to take us a step forward. Do they focus enough on MDG 4 & 5? 

Tid og sted: 30. aug. 2017 11:0013:30, Frederik Holsts Hus, room 123

The Centre for Global Health and Faculty of Medicine, UiO, welcome you to an inaugural seminar on the occasion of visiting colleagues from Jimma University, Ethiopia. The seminar will focus on important Ethiopian health issues such as heart disease in children, meningococcal and Neglected Tropical Diseases.

Prof. Jeremy A. Greene, MD, PhD
Tid og sted: 12. juni 2017 12:3014:30, Frederik Holsts Hus, Auditorium (Level 1, room 124)

The talk will focus on the relationship between measurement and mapping; continuity and rupture between colonial and postcolonial networks of global public health; and the potential for radical cartography as a form of scholarship and activism. How is global knowledge spatially constituted into the visual practices of global health. How and why are these practices of producing global health so reliant on maps, and what role do these maps play in the constitution of global health as a field of global knowledge?  

Foto: Privat
Tid og sted: 1. juni 2017 13:15, Auditorium, Gydas vei 8, Oslo

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».

Tid og sted: 1. juni 2017 10:15, Auditorium, Gydas vei 8, Oslo

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses - an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian».

Portrett
Tid og sted: 30. mai 2017 17:0019:00, Litteraturhuset

Helsetjenesten i USA har store utfordringer, og fremtiden er nå mer usikker enn på lenge. På denne boklanseringen vil Obamacare-arkitekt Dr. Ezekiel Emanuel presentere sin kommende bok "Prescription for the Future".

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehust

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: «Society Unhealed: Leprosy and Identity in 20th Century Ethiopia».

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The WHO has a policy of “Accelerating towards a leprosy-free world”.  What are the lessons of history for achieving the global eradication of Hansen’s Disease?

Tid og sted: 9. mai 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Innleder er professor i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø, Olaug S. Lian, og forfatter og studiedeltaker Anette Gilje.

Tid og sted: 18. apr. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo.

Illustrasjon fra bokomslag
Tid og sted: 30. mars 2017 18:0019:20, Litteraturhuset, rom Nedjma

Professor Gunnar Tellnes er redaktør for bok om hvordan gode krefter kan arbeide for et sunt og trygt lokalsamfunn. Hovedtanken er å styrke individ, samfunn og miljø mot bedre folkehelse, trivsel og velferd. Boken viser bredden i folkehelsearbeidet, er kunnskapsbasert og refererer til praktiske erfaringer, undersøkelser og fakta.

Tid og sted: 14. mars 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg.

Tid og sted: 22. feb. 2017 13:00, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Tailored Implementation for Chronic Diseases: Depression in the Elderly”

Tid og sted: 22. feb. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?"

Tid og sted: 20. feb. 2017 17:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India".

Tid og sted: 20. feb. 2017 15:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How does transnational surrogacy show that kinship is still a relevant topic of study in the contemporary world?"

Tid og sted: 14. feb. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Charlotte Haug, skribent, lege og dr. med.

Tid og sted: 19. jan. 2017 13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Physical activity during pregnancy through postpartum: A study of predictive and explantory factors in a multi-ethnic population»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy - how does this differ between ethnical groups and what are the implications for health?»

Portrett av Anna Luise Kirkengen
Tid og sted: 10. jan. 2017 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredrag ved Anna Luise Kirkengen, prof. dr. med., NTNU og UiT.

Tid og sted: 18. nov. 2016 13:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Sami Adolescents Pathways to Adulthood".