Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Samisk ungdom i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet".

Tid og sted: 8. nov. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er professor Per Nortvedt på Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Portrett
Tid og sted: 13. sep. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredrag ved professor Olaug Lian, Samfunnsmedisinsk institutt, universitetet i Tromsø.

Tid og sted: 2. sep. 2016 12:15, Rødt auditorium 1. et, bygg 25 Labbygget, Ullevål sykehus

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Radon Exposure and Socioeconomic status in Relation to Childhood Leukemia and Cancer in the Central Nervous System».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rødt auditorium 1. et, bygg 25 Labbygget, Ullevål sykehus

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Radoneksponering i et folkehelseperspektiv: konsekvenser og nytten av forebyggende tiltak?».

Tid og sted: 1. sep. 2016 12:15, Auditoriet i Gydas vei 8

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Understanding sick leave risk in a lifecourse framework. A register-based birth cohort study of Norwegians born 1967–1976».

Tid og sted: 1. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Gydas vei 8

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Possible explanations for sex differences in sick leave and the influence of these differences for intervention strategies to reduce sick leave»

Tid og sted: 1. juni 2016 13:1515:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus

- Reflections on the “European Refugee Crisis” from Germany and the United States by Seth M. Holmes. Open guest lecture.

Portrett
Tid og sted: 20. mai 2016 13:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 11

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Migrasjon og helse – En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet

Tid og sted: 20. mai 2016 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 11

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft relasjonen mellom intrakulturell og interkulturell integrasjon, og diskuter særlig implikasjoner for utviklingen av helsefremmende tiltak.

Portrett
Tid og sted: 10. mai 2016 18:0020:00, Aud 124, Frederik Holsts hus (ved Ullevål sykehus)

Innleder er professor ved NTNU/Gjøvik og ved UiO, Bjørn Hofmann. Han arbeider innen medisinsk filosofi, vitenskapsteori og medisinsk metodeutvikling og har bl.a. gitt ut boka "Hva er sykdom?" i 2014.

Tid og sted: 27. apr. 2016 13:15, Store auditorium, Rikshospitalet, bygning B

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Biomarkers of protective immunity against tuberculosis among humans in an endemic setting.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, bygning B

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protective immunity against Mycobacterium tuberculosis infection.

portrett
Tid og sted: 12. apr. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredragsholder er Rani Lill Anjum, leder av forskningsprosjektet Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences (CauseHealth), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Tid og sted: 9. mars 2016 12:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

MPH Primus Che Chi ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Impact of armed conflict on maternal and reproductive health in sub-Saharan Africa.

Tid og sted: 8. mars 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Arrangementet er avlyst.

Tid og sted: 9. feb. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er Dag Undlien, professor og avdelingsleder, avdeling for medisinsk genetikk, Klinmed.

Tid og sted: 25. jan. 2016 13:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System – impact on sense of coherence.

Tid og sted: 25. jan. 2016 10:15, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er en teori?

Tid og sted: 12. jan. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er Hans Magnus Solli, dr. med., seniorforsker ved Forskningsenheten, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset Vestfold.

Tid og sted: 10. nov. 2015 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hyperemesis Gravidarum: Exploring the Potential Consequences for Mothers and their Offspring

Tid og sted: 10. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal programming of adult health. What do we know and what do we think?

Tid og sted: 26. okt. 2015 12:30, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): What works in Occupational Rehabilitation? – Measurements and Perceptions of Return to Work in Norway.

Tid og sted: 26. okt. 2015 10:00, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skreddersydde attføringstiltak ved langtids sykefravær - finnes det evidensbaserte retningslinjer?

Tid og sted: 22. okt. 2015 13:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Chemical Exposure and Respiratory Health among Female Hairdressers in Palestine.