Arrangementer - Side 6

Tid og sted: 22. okt. 2015 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Occupational obstructive diseases in Palestine: occurrence, risk factors and prevention.

Tid og sted: 19. mai 2015 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

MD Vladimir Kuznetsov ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alcohol and tuberculosis: A mixed methods study from North-West Russia.

Tid og sted: 19. mai 2015 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

MD Vladimir Kuznetsov ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Alcohol consumption in Russia: characteristics, social determinants, prevention and treatment options.

Tid og sted: 12. mai 2015 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Maria Christine Magnus ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Early Environmental Exposures and Childhood Respiratory Disorders.

Tid og sted: 12. mai 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Maria Christine Magnus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Time trends in childhood asthma: what might explain changes in incidence?

Tid og sted: 7. mai 2015 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Meselu Taye Kebede ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Young women and induced abortion in Ethiopia: A qualitative study on sexuality, stigma and silence.

Tid og sted: 7. mai 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Meselu Taye Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Discuss abortion in the intersection of culture, law and religion.

Tid og sted: 13. apr. 2015 12:0013:00, Frederik Holsts hus

Gjesteforelesning med Rebecca Grais. Hun snakker om arbeidet med og viktigheten av å tilpasse vaksiner, og at vaksiner som tåler høyere temperaturer gjør det mulig å nå målet om universal tilgang til vaksiner.

Tid og sted: 24. mars 2015 13:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Bianba ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Exercise capacity and physical growth in native Tibetan and Han Chinese children living at high altitude. Cross-sectional studies of 9-10-year-old native Tibetan and Han Chinese children living at 3,700 m (Lhasa) and native Tibetan living at 4,300 m (Tingri) in Tibet

Tid og sted: 24. mars 2015 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Bianba ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health intervention strategy for youth living at high altitude

Portrett av Karin Magnusson
Tid og sted: 20. mars 2015 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo

M.Sc. Karin Magnusson ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hand osteoarthritis, pain and body weight – associations and potential mechanisms.

Tid og sted: 20. mars 2015 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo

M.Sc. Karin Magnusson ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Secondary data analysis: a brief overview.

Tid og sted: 10. mars 2015 10:15, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae): What you love might kill you. Epidemiology, time trends and risk factors for sexually transmitted infections among men who have sex with men in Norway, 1992-2013.

Tid og sted: 9. mars 2015 15:00, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bats, monkeys, seals and cats: animal reservoirs of human disease.

Janne G. Hunsbeth og kollega i Sierra Leone.
Tid og sted: 26. feb. 2015 14:0015:00, Aud 124, Frederik Holsts hus

Janne G. Hunsbeth er nylig kommet tilbake til Norge etter å ha arbeidet på et senter for ebolasyke i Moyamba i Sierra Leone, og vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer med dette arbeidet.

Tid og sted: 26. feb. 2015 13:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

Cand.san. Therese Nordberg Hanvold ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mechanical workload and neck and shoulder pain at the start of working life.

Tid og sted: 26. feb. 2015 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

Cand.san. Therese Nordberg Hanvold ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av mekanisk arbeidsbelastning versus psykososiale arbeidsforhold på risiko for muskel- og skjelettplager.

Tid og sted: 16. jan. 2015 12:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.polit. Camilla Hansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ability in disability. Disability practices in politics, organizations and bureaucracies in post-apartheid South Africa.

Tid og sted: 16. jan. 2015 09:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.polit. Camilla Hansen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Historical and geopolitical events and processes influence local and national definitions of, and discourses about, the concept of disability. Discuss comparatively, departing from the case of South-Africa, how such processes may influence local disability actors and national disability movements.

Tid og sted: 12. des. 2014 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Master i sosiologi Lot Jata Nyirenda ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Succeeding in Crisis: immunisation delivery and utilisation in Malawi

Tid og sted: 11. des. 2014 15:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Master i sosiologi Lot Jata Nyirenda ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Crisis as context": an analytical framework to understand vaccination in low-resource, donor dependent settings

Tid og sted: 31. okt. 2014 13:15, Auditoriet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Kristin Hildegard Hovland ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lung function and occupational exposure among nitrate fertiliser production employees. A three year follow-up study

Tid og sted: 31. okt. 2014 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. polit. Kjetil Wathne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Obesity: Culture, Family, Individual. A qualitative study of Fat in Youth.

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Auditoriet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Kristin Hildegard Hovland ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan man avgjøre om KOLS skyldes eksponering i arbeid eller andre forhold?

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. polit. Kjetil Wathne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter og utfordringer i forbindelse med kvalitativ forskning i barns hverdagsliv. Diskusjon av styrker og svakheter ved aktuelle metoder.