English version of this page

Styrker etikksamarbeidet

Senter for medisinsk etikk har inngått samarbeid om å kurse nye medlemmer av forskningsetiske komitéer ved tre medisinske fakulteter i Thailand.  Avtalen ble underskrevet ved medisinsk fakultet 15. oktober.

Representantene fra UiO, FERCAP og Thailands ambassadør skriver under på samarbeidsavtalen

Thailands ambassadør til Norge Prasittiporn Wetprasit og dekan Frode Vartdal var til stede under MOU-signeringen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Samarbeidsavtalen ble inngått som et resultat av at, Professor Juntra Karbwang Laothavorn fra FERCAP (The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region) og medlemmer av forskningsetiske komitéer fra tre medisinsk fakultetene i Thailand deltok på Senter for medisinsk etikks «Advanced module in International Research Ethics» i mai.

– De opplevde deltakelse på dette kurset og møtet med det norske komité-systemet i forskningsetikk så relevant og givende at de nå ønsker et permanent samarbeid med oss om skolering av nye medlemmer av forskningsetiske komiteer i regionen, forteller professor Jan Helge Solbakk.

Representanter fra FERCAP signererer avtalen
Foto: Øystein Horgmo, UiO

Samarbeidsavtalen

Avtalen er en ikke-juridisk MOU (Memorandum of Understaning) som formaliserer samarbeidet.

– Vi er svært fornøyd med å få på plass denne samarbeidsavtalen. Når det gjelder samarbeid ut over kursing av nye etikk-komite-medlemmer, er det blant annet snakk om sammenfallende interesser mellom oss, FERCAP og de tre universitetene hva angår å forske på kriterier for «post trial access» - det vil si tilgjengelighet, av behandlinger som utprøves i disse landene, forklarer Solbakk.

I tillegg er det drøftet planer om å kurse medlemmer av den akademisk staben ved de tre medisinske fakultetene i hvordan undervise i bioetikk/medisinsk etikk.

– Hensikten med slike ‘Ethics Teacher Training Courses’ er å bygge opp lokal undervisnings-kompetanse i bioetikk/medisinsk etikk. Dette er en aktivitet vi har fått signaler om at Thailands ambassadør er interessert i å bidra til at blir realisert, sier Solbakk.

– Medisinsk fakultet ønsker velkommen dette nye kapasitetsoppbyggingsinitiativ og har tro på at denne avtalen vil danne fundament for et langsiktig og godt samarbeid, sier dekan Frode Vartdal.

Til stede på signeringen

Til stede på signeringen var:

 • Thailands ambassadør til Norge, Prasittiporn Wetprasit
 • dekan ved medisinsk fakultet, Frode Vartdal
 • prodekan for forskning, Hilde Irene Nebb
 • visedekan for medisinstudiet, Ingrid Os
 • visedekan undervisning for bachelor- og masterstudiene, Kristin M. Heggen
 • Professor Jan Helge Solbakk og Scientia Fellow Rose Bernabe Senter for medisinsk etikk
 • Prof. Juntra Karbwang Laothavorn, MD, Chair, SIDCER-FERCAP Foundation
 • Assist Prof. Phanthipha Wongwai, MD/ Director of KKUEC/ Khon Kaen University
 • Assoc Prof Kwanchanok Yimtae, MD / Chair of the MFESGF program / Khon Kaen University; Prof Tada Sueblinvong, MD/ Chair of CUmed IRB/ Chulalongkorn University;
 • Professor Dr. Prasit Watanapa, Dean, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University;
 • Professor Dr. Supachai Pathumnakul, Vice President, KhonKaen University
 • Professor Dr. Chairat Shayakul, Chair, Ethics Committee, Siriraj Hospital, Mahidol University

 

 

 

Publisert 18. okt. 2018 09:03 - Sist endret 24. apr. 2019 11:03