Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

Senter for medisinsk etikk og Helsedirektoratet har utviklet et gratis e-læringskurs for vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern.

Dette er et kurs som handler om hvorfor og hvordan vurdere samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Det er fokusert på sentrale juridiske vilkår og kliniske vurderingstemaer.

Kurset kan gjennomgås som helhet, eller man kan bruke elementene for seg.

Ta kurset Vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern

Publisert 25. okt. 2019 11:22 - Sist endret 1. juni 2022 09:13