Aktuelle saker - Side 2

Publisert 18. mai 2017 11:37

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

Publisert 5. des. 2016 12:44

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

Publisert 10. okt. 2016 13:58

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

Ingvild Stokke Engerdahl, Albert Molewijk, Reidar Pedersen.

portrett
Publisert 4. apr. 2016 10:26

Professorene Bjørn Hofmann og Søren Holm ved Senter for medisinsk etikk har ledet en studie som har tatt for seg vitenskapelig uredelighet blant stipendiater ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. De mener resultatene er urovekkende. Les saken på forskning.no.

Publisert 18. feb. 2016 11:09

Knapt noe annet samfunnsområde har så mange etiske utfordringer som helsesektoren. Derfor har Det odontologiske fakultet nå satt inn et støt for å styrke etikkundervisningen ved masterprogrammet. Tanken er at studentene skal bli bedre rustet til å håndtere de etiske dilemmaene de garantert kommer til å støte på når de skal ut i arbeidslivet. 

Publisert 19. jan. 2016 11:09

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

Publisert 2. juli 2015 12:47

En av de viktigste anbefalingene i veilederen om begrensning av livsforlengende behandling er å snakke med pasienten om disse spørsmålene før det er for sent. De fleste pasientene ønsker slike samtaler, men hvor mye, hvordan og når varierer.

Publisert 23. juni 2015 14:06

Sykehjemspasienter gjenopplives og får intensivbehandling, selv med elendige prognoser.  Reidar Pedersen er forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han var med å skrive den nasjonale veilederen for når livsforlengende, intensivbehandling bør startes og stoppes.

Portrett av Marit Helene Hem
Publisert 30. apr. 2015 13:29

Senter for medisinsk etikk har fått to Scientia Fellows. Marit Helene Hem og Elleke Landeweer fra Nederland bytter arbeidsplass for et år, som et ledd i karriereutvikling mot professorkompetanse.

Publisert 14. aug. 2014 12:18

I denne studien har man sett på bruk av tvang på sykehjem. Hva gjør de ansatte når pasientene motsetter seg behandling og pleie? Og hva kan gjøres for å unngå videre bruk av tvang?