English version of this page

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

Aktuelle saker

  • 3mou-signering-15102018(1) Styrker etikksamarbeidet 18. okt. 2018

    Senter for medisinsk etikk har inngått samarbeid om å kurse nye medlemmer av forskningsetiske komitéer ved tre medisinske fakulteter i Thailand. Avtalen ble underskrevet ved medisinsk fakultet 15. oktober.

  • patient-care-1874756_1920 Pasientinvolvering i sykehjem og sykehus 13. aug. 2018

    I denne artikkelen ser forfatterne på om sykehjemspasienter medvirker til beslutninger om intravenøs behandling i henholdsvis sykehjem og sykehus.

Arrangementer

i dag nov.
09:00, Samsen kulturhus, Kristiansand
19 nov.
29 nov.