English version of this page

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

COVID-19: Etikk og prioriteringer


Aktuelle saker

Arrangementer

Publikasjoner

  • Westbye, Siri Færden (2022). Forhåndssamtaler for alvorlig syke eldre: Presentasjon av foreløpige funn .
  • Westbye, Siri Færden (2022). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
  • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter: En klynge-randomisert studie i Helse Sør Øst .

Se alle arbeider i Cristin

Se flere publikasjoner