English version of this page

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

COVID-19: Etikk og prioriteringer


Aktuelle saker

Arrangementer

Publikasjoner

  • Barra, Mathias; Stenmarck, Mille Sofie; Jølstad, Odd Borgar; Torjusen, Marius Lamberg; Horn, Sindre August; Solberg, Carl Tollef; Sandman, Lars & Simonsen, Tone Breines (2021). SEVPRI Rådgiverpanelseminar.
  • Runa, Askeland Hougen; Solberg, Carl Tollef & Horn, Sindre August (2021). Priority setting in health care: The moral basis for prioritising the severely ill. Vis sammendrag
  • Solberg, Carl Tollef (2021). Filosofiens rolle i helseprioriteringer.
Se flere publikasjoner