English version of this page

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

 • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
 • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
 • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

COVID-19: Etikk og prioriteringer


Aktuelle saker

 • colourbox18187258-(4) Etikk i hjemmebaserte tjenester 11. jan. 2021

  Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester.

 • etikk-i-helsetjenesten-bokomslag-ramme3 Etikk i helsetjenesten 14. okt. 2020

  Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.

Arrangementer

30 apr.
13:00, Digitalt kurs - Zoom
11 mai
10:00, Centre for Medical Ethics, University of Oslo. Frederik Holsts Hus, Kirkeveien 166, Oslo, Norway
01 juni
09:00, Digitalt kurs - Zoom
18 okt.

Publikasjoner

 • Gransjøen, Ann Mari; Thorsen, Kjetil; Lysdahl, Kristin Bakke; Wiig, Siri & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Impact on radiological practice of active guideline implementation of Musculoskeletal guideline, as measured over a 12-month period. Acta Radiologica Open.  ISSN 2058-4601.  10(3), s 1- 9 . doi: DOI: 10.1177/2058460120988171
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Internal barriers to efficiency: Why disinvestments are so difficult. Identifying and addressing internal barriers to disinvestment of health technologies. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  s 1- 16 . doi: 10.1017/S1744133121000037
 • Muller, Ashley Elizabeth; Gubrium, Erika; Dahlberg, Jørgen & Fernandes, Ariana Guilherme (2021). Dårlig forskning hindrer effektiv respons på Covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
Se flere publikasjoner