Om Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) driver forskning i medisinsk etikk og veileder og underviser studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi omkring etiske problemstillinger innen forskning, klinisk medisin og helsefaglig praksis.

Prioriterte forskningsområder

A: Medisin og helsefagenes filosofi og etikk

  • Sykdoms og omsorgsbegrepet, forståelse av sykdom og sykdomserfaringer.
  • Empati og moralsk sensitivitet, omsorgsetikk.
  • Naturrett og etikk ved livets slutt.
  • Medisinens fagdidaktikk med spesielt fokus på bruk av film og litteratur i undervisningen.

B: Medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  • Internasjonal forskningsetikk, global helse  og menneskerettigheter.
  • Undervisning og undervisningsformer i forskningsetikk.

C: Etikk i helsetjenesten

  • Klinisk etikk. Beslutnings og samhandlingsprosesser mellom pasient/pårørende og helsetjenesten og beslutningsprosesser i forbindelse med begrensning av behandling i forhold til alvorlig syke og døende pasienter.
  • Prioriteringsetikk (Ressursallokering i helsetjenesten).
Publisert 23. apr. 2015 09:36 - Sist endret 24. juni 2015 11:17