Aktuelle saker

Annette Pedersen
Publisert 28. juni 2021 11:30

Tidligere forskerskolestudent, Annette Pedersen fra Aalborg, har sammen med sine medforskere mottatt prisen "Michael H. Agar Lively Science Award" for sitt arbeid med sosialt utsatte menn.

Publisert 18. juni 2021 09:20

EU-prosjektet OPTIM-PARK, har nylig gjennomført intervjuer med pasienter og pårørende. I tillegg har de snakket med helsepersonell og fra frivillig sektor. Også andre nøkkelpersoner med ansvar for politikk- og tjenesteutforming har de tatt en prat med. Hensikten er å forbedre oppfølgingen av personer med Parkinson. Som i dag er opplevd av mange som mangelfull.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.
Publisert 15. des. 2020 09:24

CORAL er et prosjekt som har som mål å utvikle ny kunnskap om behovet for og organisering av tannhelsetjenester for hjemmeboende eldre. Nylig samlet prosjektet seg til et digitalt møte.

Bildet kan inneholde: stetoskop, aqua, turkis, uniform, lege.
Publisert 16. nov. 2020 07:02

Professor Anne Moen er koordinator for et nytt stort innovasjonsprosjekt, Gravitate-Health. 40 partnere fra 15 land er involvert i storsatsingen som skal utvikle digital og persontilpasset informasjon om medisiner.

Bildet kan inneholde: tekst, teknologi, elektronisk apparat, hånd, skrift.
Publisert 4. nov. 2020 10:23

I løpet av to dager samarbeider studenter fra forskjellige helsefagsutdanning ved UiO i tverrfaglige team. Møt studentene på SamPraks.

Fem kandidatar - to kvinner (t.v), ein mann (midten), to kvinner (t.h) - står på ei scene med vitnemålet i handa.
Publisert 23. okt. 2020 12:53

Avdeling for Sjukepleievitskap uteksaminerte 12 kandidatar våren 2020 og 20. oktober var det duka for vitnemålsseremoni i Frederiks Hosts Hus. Her presenterte masterkandidatane prosjekta sine og pris for beste masteroppgåve vart utdelt.

En person holder en ipad med applikasjonen appetitus i bruk.
Publisert 3. juli 2020 10:51

Eldres engasjement og forståelse for kosthold økte når de registrerte hva de spiste og drakk gjennom den spesialutviklet kostholdsappen Appetitus.

Illustrasjonsfoto, phd, bøker
Publisert 20. jan. 2020 14:17

Forskerskolen har opptak én gang i året. I 2020 er søknadsfristen 1. mai. Søknadsskjema vil være tilgjengelig på nettsiden fra februar 2020. 

Publisert 13. jan. 2020 08:51

I desember ble det klart at det tverrfaglige prosjektet “INOREG: Inovations in use Of Register data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases” får midler fra NFR gjennom HELSEVEL.

Bildet kan inneholde: plakatøkt, plakat, standing, begivenhet, rom.
Publisert 3. des. 2019 11:50

Stipendiat Cathrine Hjorth Hansen fra Aarhus Universitet deltok på den årlige Alzheimer Europe Conference i Haag. Her er hennes reisebrev fra konferansen med temaet "Making valuable connections"