Aktuelle saker - Side 3

Publisert 1. feb. 2016 10:51

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie har hatt en ukes undervisning med Carrie Perfetto fra Baltimore, som har mer enn 20 års erfaring i å veilede denne type studenter. Hun kombinerer teori fra ulike fagfelt med inngående praktiske øvelser for å heve kompetansen hos sykepleiere som følger opp og har ansvar for eldre pasienter med sammensatte helseproblem.

Publisert 6. okt. 2015 15:47

Ragnhild Hellesø, programleder for master i avansert geriatrisk sykepleier har vært en uke ved Hopkins ElderPlus i Baltimore for å få mer kunnskap om rollen som Nursing Practitioner. Denne rollen tilsvarer i stor grad AGS i Norge.

Anne Moen underviser
Publisert 5. okt. 2015 13:59

Forskere ved institutt for helse og samfunn deler sin kunnskap om prosjektskriving og gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom seminarer både i Norge og utenlands. I september hadde Jeanette H. Magnus og Anne Moen workshop for engasjerte deltakere i Jimma, Etiopia.

Publisert 3. juli 2015 11:24

Eli Haugen Bunch døde søndag 28. juni 2015 etter lengre tids sykdom. Hun ble 76 år. Siden hun var første norske sykepleier som avla doktorgrad i sykepleie er det også slik at vi som sykepleiere kan si at en av våre pionerer nå er gått bort. Bisettelsen er fredag 10. juli kl. 09.30 fra Haslum Krematorium i Bærum.

Ida Torunn Bjørk, professor ved sykepleievitenskap ved UiO
Publisert 22. mai 2015 09:25

- Det er en skjevhet i forskningen innen sykepleievitenskap. Det gis mye penger til forskning på pasientproblematikk og lite til utvikling av kompetanse i egen profesjon, sier Ida Torunn Bjørk.

kreftpasient
Publisert 7. mai 2015 08:31

Inger Schou Bredal bruker forskningsprosjekter til å forbedre klinisk praksis relatert til brystkreft. Å involvere pasienter i prosjekter kan bidra til å utvikle kvaliteten på behandlingen, mener hun.

Publisert 24. apr. 2015 09:22

Hvordan kan man forbedre smerteoppfølging hos pasienter med revmatoid artritt eller bedre smertelindringen til pasienter med rusproblematikk som gjennomgår et kirurgisk inngrep? Kan nettbrett brukes til å forebygge underernæring hos pasienter? Masterstudenter i sykepleievitenskap tok opp disse temaene i presentasjoner for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter.

Publisert 5. feb. 2015 14:39

Vurderer du å ta en master i sykepleie? Her har vi sammenlignet to masterprogram ved avdeling for sykepleievitenskap, UiO. Søk innen 1. mars for tidlig svar.

Publisert 22. des. 2014 10:51

Gratulerer til alle sykepleiere som har fått doktorgrad i 2014! De fem kandidatene som har hatt veiledere fra avdeling for sykepleievitenskap har forsket på praksisnære temaer innen eldreomsorg, hjerneslag og helseinformatikk.

Publisert 12. juni 2014 11:49

Stipendiat Maren Falch Lindberg ved Avdeling for sykepleievitenskap fikk denne uken tildelt Fulbrightstipend for året 2014-2015. Stipendet tildeles studenter og forskere som ønsker forskeropphold i USA.

Publisert 14. feb. 2014 15:23

Forskere ved Avdeling for sykepleievitenskap besøkte nylig sine russiske medforskere i St. Petersburg for å starte en pilotstudie med artrosepasienter som får implantert kneprotese. Prosjektet inngår i fakultetets satsning på forskningssamarbeid med Russland.

Publisert 12. juni 2013 11:00

Masterstudenter i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie presenterte sine prosjekter for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter 7. juni 2013. Begge masterkullene presenterte oppgaver der noe av erfaringene kom fra studiebesøk ved Geriatrisk ressurssenter, og en introduksjon til mangfoldet innenfor Samhandlingsarena Aker.

Publisert 18. aug. 2011 15:03

14 engasjerte og forventningsfulle studenter ved UiO startet opp som første kull på master i avansert geriatrisk sykepleie 15. august. Studentene har mye arbeidserfaring og har derfor et godt utgangspunkt for å være med på å forme den nye rollen som Nurse Practitioners innenfor eldreomsorg.