Årets masteroppgaver ved Avdeling for sykepleievitenskap

Kjersti Susanne Hisdal har utmerket seg med årets masteroppgave i avansert geriatrisk sykepleie og Cecilie Bergva Nordstrøm for sin masteroppgave i sykepleievitenskap.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samtale, jobb.

Studiedekan Eivind Engebretsen overrakte prisen for beste masteroppgave ved Avdeling for sykepleievitenskap 2019.

Avdeling for sykepleievitenskap har innføre pris for årets masteroppgave. Komiteen for masteroppgavetildeling har besluttet å tildele to priser for 2019.

Kjersti Susanne Hisdal mottar prisen for masteroppgaven Kunnskap, kompetanse og dokumentasjonspraksis blant sykepleiere vedrørende behandling av kroniske sår i primærhelsetjenesten.

Cecilie Bergva Norstrøm mottok  prisen for beste masteroppgave under Avdeling for sykepleievitenskap sin årlige fagdag. Prisvinner Kjersti Susanne Hisdal var ikke til stede, men blir overrekt prisen i etterkant.   

– Hun har avdekket hvordan manglende kunnskaper hos helsepersonell i kommunen kan ha betydning for kvalitet i pasientomsorgen. Eldreomsorgen er under press og oppgavens tema er både tidsaktuell og har stor samfunnsmessig aktualitet, sier Ragnhild Hellesø, leder for Avdeling for sykepleievitenskap.

Cecilie Bergva Norstrøm mottar prisen for masteroppgaven En kartlegging av operasjonssykepleierens praksis ved leiring av operasjonspasienter.

– Hun bidrar med kunnskap om hvordan man kan forebygge skade for pasienter i en særdeles sårbar situasjon. Pasienter som må gjennom kirurgiske inngrep, er helt avhengig av at alle som inngår i teamet handler kunnskapsbasert og bidrar til forebygging av uønskede hendelser, sier Hellesø.

Prisen ble utdelt under Avdeling for sykepleievitenskaps årlige fagdag som i år handlet om avansert klinisk sykepleie som et bidrag til en bærekraftig helsetjeneste.


Kriterier for tildeling av prisen:

  • Tema for masteroppgaven må ha en relevans for utvikling av sykepleietjenesten og reflektere Medisinsks fakultets overordnete strategiske satsing på å utvikle en bærekraftig helsetjeneste.
  • Oppgaven må ha oppnådd karakteren A eller B.
Publisert 5. feb. 2020 09:36 - Sist endret 5. feb. 2020 10:22