Testet kostholdsapp for eldre

Eldres engasjement og forståelse for kosthold økte når de registrerte hva de spiste og drakk gjennom den spesialutviklet kostholdsappen Appetitus.

En person holder en ipad med applikasjonen appetitus i bruk.

Appetitus skal fremme engasjement for ernæring hos eldre. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Ph.d-kandidat Caroline Farsjø Aure og veiledere har studert eldres erfaringer med å bruke kostholdsappen Appetitus, en kostholdsapp utviklet i regi av professor Anne Moen ved Avdeling for sykepleievitenskap i 2017. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Wiley.

Målet med utviklingen applikasjonen var å forebygge ernæringsproblemer hos eldre hjemmeboende brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester.

 

Publisert 3. juli 2020 10:51 - Sist endret 3. juli 2020 10:51