Forskningsdagen

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient med blotrykksmåler

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient.

Foto: Colourbox

Vi har gleden av å ønske velkommen til den årlige Forskningsdagen som Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT) arrangerer i samarbeid med  Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

 

Konferansen er gratis.

Påmelding innen 20.november. Meld deg på her.

Program

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:10 Velkommen ved Randi Opheim, UiO og Torunn Wibe, SFF/USHT

09:10 – 09:30 Hvorfor driver UiO med masterutdanning i avansert geriatrisk sykepleie? ved Marit Kirkevold, professor UiO

09:30 – 09:50 En presentasjon av rollen og funksjonen til avanserte geriatriske sykepleiere i Norge, ved Silje Havrevold Henni, PhD-prosjekt UiO

09:50 – 10:10 Evaluering av nye eldreomsorgsmodeller i kommunene der avansert geriatrisk sykepleier inngår, ved Konstantinos Antypas, postdoc-prosjekt UiO

10:10– 10:30 Pause

10:30 – 10:50 Samhandling mellom tjenester – erfaringer og meninger fra sykepleiere ved KAD og kommunal legevakt, ved Anne Merete Nestaker, masteroppgave avansert klinisk sykepleie LDH

10:50 – 11:10 Kommunalt tverrfaglig ambulant team - Sykepleiers rolle, utfordringer og muligheter, ved Marte Lilløy Aabø, masteroppgave avansert klinisk sykepleie LDH

11:10 – 11:30 Sykepleieres erfaringer med smerter hos pasienter med demens på sykehjem. ved Kristin W. Woxen, masteroppgave avansert klinisk sykepleie LDH

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 12:50 Smerte og smertevurdering hos sykehjemsbeboere med langtkommen demens, ved Hanne Marie Rostad, PhD-prosjekt OsloMet

12:50 – 13:10 Delirium i overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, ved Gunilla Martinsson, postdoc-prosjekt OUS

13:10 – 13:30 Afasi og kommunikasjon - Kommunikasjon mellom helsepersonell og afasirammede i rehabilitering, ved Hege Riis, masteroppgave UiO

13:30 – 13:50 Pause

13:50 – 14:10 Helserelatert livskvalitet – hvilke faktorer avgjør hvordan vi har det i alderdommen? ved Ellisiv Lærum Jacobsen, PhD-prosjekt OsloMet

14:10 – 14:30 Eldre og velværeteknologi, ved Kjetil Senum, masteroppgave VID Vitensk. høyskole

14:30 – 14:55 Eldre skeive kvinners levekår og sosiale strategier for å møte og håndtere heteronormativitet, ved Janne Bromseth, forskningsprosjekt Stockholms universitet

14:55 – 15:00 Avslutning – og vel hjem!

 

Eventuelle spørsmål om arrangementet eller påmeldingen kan sendes til Torunn Wibe på e-post eller mobil: 996 40 342

Emneord: forskning, Forskningsformidling, Eldre
Publisert 2. okt. 2018 09:43 - Sist endret 30. mars 2021 14:05