Fagdag: Hvordan lykkes med å involvere brukere i helsetjenesten?

På fagdagen vil vi dele ny forskning om hvordan involvere brukere i helsetjenesten og hvilken betydning det har for pasienter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten og i utdanningen.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Den 3. årlige fagdagen ved Avdeling for sykepleievitenskap. Deltakelse er gratis og kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer.

Vær tidlig ute, da det er begrenset med plasser. Prinsippet om først til mølla gjelder. Påmelding: Utvidet frist til 18.januar 

Sted: Auditoriet Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166, 5. februar 2019 kl. 12.30-15.30.

Program

Leder: Ragnhild Hellesø

Tid

Tema

Foredragsholder

12.30-13.15

Nursing Praxis and Service User Involvement.

Gary Rolfe, professor emeritus, Nursing at Swansea University

13.15-13.30

Pause

 

13.30-13.45

Brukermedvirkning – hva betyr det i et digitalt nettverksperspektiv?

Anne Moen, professor, UiO

13.45-14.00

Digitale verktøy til personer med utviklingshemming: muligheter for økt deltagelse.

Astri Letnes Janson, forsker, UiO

14.00-14.15

Barnet som subjekt? Helsepersonells handlemåter når barnet ikke vil.

Edel Svendsen, førsteamanuensis, UiO

14.15-14.45

Pause

 

14.45-15.00

Brukerinvolvering innenfor forskning av helsemessige konsekvenser av rusbruk.

Stig Tore Bogstrand, førsteamanuensis II, UiO

15.00-15.15

Brukermedvirkning – hvordan er samspillet i pasientforløp?

Marianne Kumlin, stipendiat, INN

15.15-15.30

Brukermedvirkning – hvordan ivareta det i demensomsorgen i kommunen?

Kari Lislerud Smeby, førsteamanuensis, LDH

15.30-15.45

Pasient og pårørende i sentrum – hva betyr det i utvikling av demensvennlig sykehus?

Marit Kirkevold, professor, UiO

15.45-16.00

Avslutning/oppsummering

Ragnhild Hellesø, professor, UiO

Kontakt:Ragnhild Hellesø, Konstantinos Antypas

Publisert 12. des. 2018 14:46 - Sist endret 26. sep. 2019 16:42