Forskningsdagen eldreomsorg

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Illustrasjonsbilde av to eldre damer som sitter på en benk med en mannlig pleier. De smiler og er i godt humør.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Vi har gleden av å ønske velkommen til den årlige Forskningsdagen som Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT) arrangerer i samarbeid med  Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Konferansen er gratis. Påmelding innen 18.november.  

Meld deg på her

 

Program

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:10 Velkommen ved Elisabeth Østensen og Silje Havrevold Henni, Universitetet i Oslo og Torunn Wibe, Oslo kommune

09:10 – 09:30 Legemiddelbruk i sykehjem ved Francesca Amura Gladhaug, PhD-prosjekt Universitetet i Oslo

09:30 – 09:50 Fallforebygging og livskvalitet ved Maria Bjerk, PhD-prosjekt OsloMet

09:50 – 10:10 Sykepleierens erfaringer med sårbehandling hos eldre i hjemmetjenesten ved Lena Kalmaeva, masteroppgave Universitetet i Sørøst-Norge

10:10– 10:30 Pause

10:30 – 10:50 Brukermedvirkning i ernæringsomsorgen: Erfaringer fra brukere og helsepersonell i hjemmetjenesten ved Christine Hillestad Hestevik, PhD-prosjekt OsloMet

10:50 – 11:10 Simulering som strategi for å trene studenter i tverr-profesjonelt samarbeid i kliniske situasjoner som håndteres i primærhelsetjenesten ved Lene Lunde, PhD-prosjekt Universitetet i Oslo

11:10 – 11:30 Helsepersonells erfaringer med hjemmebasert pasientsentrert omsorg ved Cecilie Fromholt  Olsen, PhD-prosjekt OsloMet

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 12:50 Ivaretakelse av psykososiale behov til hjemmeboende personer med demens – fra et tildeler- og utøverperspektiv ved Anette Hansen, PhD-prosjekt Universitetet i Oslo og Universitetet i  Sørøst-Norge.

12:50 – 13:10 Selvbestemmelse i hverdagen for sykehjemsbeboere ved Tine Andersen, masteroppgave Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, avdeling Gjøvik

13:10 – 13:30 Brukermedvirkning på helsehus ved Linda Kvæl, PhD-prosjekt OsloMet

13:30 – 13:50 Pause

13:50 – 14:20 Brobyggerprosjektet, samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet – hva er det og hva vil vi med dette? ved prosjektleder, professor Heidi Ormstad, OsloMet

14:20 – 14:50  Brobyggerprosjektet – hvordan jobber vi med det? ved stipendiatene Ruth-Ellen Slåtsveen og Karoline Madsen

14:50 – 15:00 Avslutning – og vel hjem!

 

Eventuelle spørsmål om arrangementet eller påmeldingen kan sendes til Torunn Wibe på e-post eller mobil: 996 40 342

Emneord: forskning, Forskningsformidling, Eldre
Publisert 18. sep. 2019 10:47 - Sist endret 10. aug. 2021 14:42