Fagdag: Avansert klinisk sykepleie som et bidrag til en bærekraftig helsetjeneste

Avdeling for sykepleievitenskap ønsker velkommen til den 4. årlige fagdage.  I år retter fagdagen seg spesielt mot ledere i både kommunen og sykehus, men alle som har interesse av temaet er velkommen.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, diagram, linje.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) skal etableres fra 2020 som et ledd i helsemyndighetenes strategi for å møte morgendagens utfordringer i helsetjenesten. Vi ønsker at fagdagen i 2020 skal sette søkelys på AKS opp mot FNs bærekraftmål. Det gjør vi ved å presentere erfaringer og forskning fra et ledelses- og styringsperspektiv. Fagdagen er for alle som vil la seg inspirere til nytenkning rundt utvikling av helse- og omsorgtjenesten. I år retter vi oss spesielt mot ledere i både kommunen og sykehus, men alle som har interesse av temaet er velkommen.

Deltakelse er gratis.

Meld deg på her

Program

Leder: Ragnhild Hellesø

Tid

Tema

Foredragsholder

12.30-12.40

Velkommen

Avdelingsleder og professor Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

12.40-13.15

Hvorfor gikk flere kommuner i Danmark sammen om at få en ny utdannelse

Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Århus kommune

13.15-13.35

Spesialist i klinisk allmennsjukepleie - eit tiltak for å møte kompetanseutfordringar i kommunale helse- og omsorgstenester

Sigrunn Heskestad Helsedirektoratet

13.35-13.50

Pause med frukt

 

13.50-14.10

Behovet for AKS-kompetansen i kommunehelsetjenesten - fra et lederperspektiv

Kommunalsjef Grete Syrdal, Bærum kommune

14.10-14.25

Kompetansebehov og benyttelse av tilgjengelig kompetanse

Seksjonssjef Unni Hembre, Seksjon for eldretjenester, Oslo kommune

14.25-14.40

Strategier for å utvikle nye roller

PhD-kandidat Silje Henni, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

14.40-14.55

Hvilken betydning avansert kompetanse har for tjenesteutvikling i helsehus

Avansert geriatrisk sykepleier Marthe Kristin Nereng, Oslo kommune

14.55-15.10

Pause

 

15.10-15.25

Hvordan fungerer de nye primærhelseteamene?

Professor Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

15.25-15.40

SamPraks – eksempel på fremtidens utdanningsmodell

Førsteamanuensis Hilde Wøien, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

15.40 – 15.55

Hvorfor skal UiO utdanne sykepleiere med avansert klinisk kompetanse?

Studiedekan Eivind Engebretsen, Medisinsk fakultet, UiO

15.55 – 16.00

Avslutning

 


Kontakt: Caroline Farsjø, Silje Havrevold Hennie
 

Publisert 8. jan. 2020 13:52 - Sist endret 8. jan. 2020 13:52