Arrangementer - Side 2

Tid og sted: 6. juni 2019 13:15, Store auditorium, Ullevål sykehus (Midtblokken)

M.Sc. Alka Rani Goyal at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Anxiety in people with dementia: A common, but unidentified and underestimated, condition” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 5. juni 2019 13:15, Grønt Auditorium, Bygg 25, Ullevål

Cand.san. Anette Hansen at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Managing the Psychosocial Needs of Older Home-Dwelling Persons with Dementia - from the Perspectives of Health Care Professionals” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 5. juni 2019 10:15, Grønt Auditorium, Bygg 25, Ullevål

Cand.san. Anette Hansen at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Research methods for collecting and analyzing qualitative data in relation to studies of attitudes and practices of health professionals.

Tid og sted: 27. mai 2019 08:0009:00, Helga Engs hus: Auditorium 2

UiO:Life Science and vice-rector for research and innovation Per Morten Sandset invite all employees at UiO to breakfast meetings 27 May, 28 May, 29 May and 5 June.

Forsker publiserer artikler

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? Hvordan få et tidsskrift til å publisere den?

Tid og sted: 10. mai 2019 13:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

M.Sc. Mette Tøien at Institute of Health and Society will be defending the thesis “An exploration of how long-term preventive home visits affect older persons’ health and possibility for a good life in their own homes: Users’ and service-providers’ perspectives” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 10. mai 2019 10:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

M.Sc. Mette Tøien at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: “Loneliness among the elderly: how large is the problem, and how can it be reduced?”.

Tid og sted: 18. mars 2019 13:1515:00, Stort Møterom, Georg Sverdrups Hus

The talk draws on his forthcoming book The Soul of Care: The Moral Education of a Husband and Doctor.

Tid og sted: 5. feb. 2019 12:3015:30, Frederik Holsts hus

På fagdagen vil vi dele ny forskning om hvordan involvere brukere i helsetjenesten og hvilken betydning det har for pasienter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten og i utdanningen.

Tid og sted: 1. feb. 2019 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Master Ingrid Nyborg at Institute of Health and Society will be defending the thesis “User participation among older hospitalized people and their relatives; a qualitative case‐oriented study” for the degree of PhD.

Tid og sted: 1. feb. 2019 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Master Ingrid Nyborg at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Etiske utfordringer i forskning på sårbare eldre pasienter."

To tomme sykehussenger
Tid og sted: 31. jan. 2019 07:4509:00, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Liggetid blant eldre pasienter etter innføring av samhandlingsreformen tyder på at større sengekapasitet i kommunal sektor muliggjør kortere liggetider i sykehus.  Likevel fattes beslutninger om framtidig kapasitet i de to sektorene av ulike beslutningstakere.

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient med blotrykksmåler
Tid og sted: 27. nov. 2018 08:3015:00, Ullevål stadion konferanselokaler – MEET, sal Colosseum

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient med blotrykksmåler
Tid og sted: 27. nov. 2018 08:3015:00, Ullevål stadion konferanselokaler – MEET, sal Colosseum

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Tid og sted: 2. okt. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education».

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 6. juni 2018 09:0015:15, Tøyen Hovedgård

The annual Jimma seminar will present the research, educational programs and course portfolio of the students and staff in the NORPART: EXCEL SMART project. This year the Jimma seminar will also disseminate the activities performed by the NORHED: SACCADE project.   

Tid og sted: 24. apr. 2018 15:0016:00, Frederik Holst Hus, room 271

Information meeting for master, medical and PhD students from University of Oslo about the mobility opportunities with EXCEL SMART.

Tid og sted: 21. mars 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): Restraint during medical procedures in hospitalized preschool children - An exploratory study.

Tid og sted: 21. mars 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Drøft forskjeller og likheter mellom barns, foreldres og helsepersonells oppfatninger av bruk av tvang i behandling av førskolebarn og hvilke implikasjoner dette får for kompetanseutvikling av helsepersonell».

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Høgskolelektor Kari Lislerud Smebye ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): : «Decision Making in Dementia Care: A qualitative study».

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Høgskolelektor Kari Lislerud Smebye ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Etiske utfordringer ved å involvere eller ekskludere personer med demens i kvalitativ forskning».

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:0016:00, Aud, Frederik Holsts hus (ved Ullevål sykehus)

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

Portrett
Tid og sted: 22. jan. 2018 12:30, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Frequent use of over-the-counter analgesics among adolescents – a warning sign of troubled lives».

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kan psykososiale vansker ved alvorlig, langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter hos ungdom predikeres, og kan slike vansker forebygges?».