Sammendrag av Ida Torunn Bjørks avhandling

DOKTORAND: Ida Torunn Bjørk
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE: Professor Marit Kirkevold og professor Karl Øyvind Jordell
DISPUTASDATO: Fredag 21. januar 2000

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: "Hand-on nursing: new graduates' practical skill development in the clinical setting". (Håndens gjerning: Nyutdannede sykepleieres utvikling av praktisk ferdighet i klinikken)

Sammendrag:
Sykepleie er et praktisk yrke, allikevel utdannes det i dag sykepleiere med manglende ferdigheter i grunnleggende praktiske sykepleiehandlinger. Det er en antagelse, innenfor sykepleien, at nyutdannede sykepleiere vil tilegne seg de nødvendige praktiske ferdigheter gjennom daglig praktisering av sykepleie. Denne antakelsen er ikke bygget på forskningsresultater fra klinikken. Doktoranden søker i sin avhandling å utforske og beskrive den reelle utviklingsprosessen i løpet av sykepleieres første praksisår i klinikken. 

Materialet studien bygger på er kvalitativt og består av gjentatte video-opptak og intervjuer med fire sykepleiere ansatt i kirurgiske avdelinger ved to sykehus, samt intervjuer med de tyve pasientene sykepleierne utførte de praktiske handlingene med.

Som et resultat av den empiriske analysen ble det beskrevet ulike utviklingsforløp for praktisk ferdighet og det ble utviklet en teoretisk modell for utøvelse av praktisk ferdighet i sykepleie. Selv om sykepleierne utviser mer flyt og integrasjon i sine praktiske ferdigheter etter ett år er det fortsatt mange feil og mangler i utøvelsen. Denne utviklingen sees i sammenheng med vanskelige læringsforhold i klinikken og en marginalisering av betydningen av praktisk ferdighet i sykepleiefaget. Utviklingen drøftes i relasjon til ulike teorier om læring. 

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 13:32