Sammendrag av Vibeke Lohnes avhandling

 

DOKTORAND: Vibeke Lohne
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
VEILEDER: Elisabeth Severinsson
DISPUTASDATO: 30. mai 2006

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"The Power of Hope - Developing a conceptual model based on patients experiences of hope during the first year following spinal cord injury"

Sykepleier og forsker Vibeke Lohne har fulgt ti personer gjennom første år etter en ryggmargsskade og har fokusert på deres opplevelser av håp over tid.

Håp er et omfattende og abstrakt fremtidsperspektiv som utløses ved sykdom og skade og som derfor har betydning for pasienter i rehabiliteringsfasen. En ryggmargsskade rammer ca 60-70 nordmenn hvert år og er en akutt og dramatisk opplevelse som ofte medfører alvorlige og livslange forandringer og funksjonstap.

I sin avhandling The power of hope har Vibeke Lohne funnet at håpet oppleves som viktig og positivt blant de intervjuede og at all fremgang og bedring etter ryggmargsskaden stimulerer håpet og derved motivasjonen til å trene. Samtidig lurer usikkerheten i bakgrunnen, og hver skuffelse eller ”nedtur” setter håpet i skyggen. Derved går livet ’opp og ned’ rett etter skaden for så å bevege seg over i en vond syklus hvor ensomhet, fortvilelse og avhengighet periodevis dominerer livssituasjonen. På den annen side frigjøres håpet overraskende gjennom sterke og uforklarlige vendepunkter når funksjonstap eller følelsesløsheten avtar.

Lengsler og savn, men også ønsker og drømmer er viktige kilder til håpet og knytter seg til tiden før ulykken. Håpet følges av troen og viljen til å få det bedre og viljen stimulerer håpets energi. Kampen mellom håpet og lidelsen er de ryggmargsskaddes erfarte livsdrama og alle anstrengelser medfører skuffelser eller personlig vekst og utvikling. Håpet gir styrke og trøst, men er samtidig stille og ensomt.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:52