Referat instituttrådsmøte Helsam 24. mars 2020

Referat fra instituttrådsmøte 24. mars 2020, kl 9 - 11 på Zoom

Tilstede; Terje P. Hagen, Heidi Fjeld, Kåre Moen, Eline Aas, Kaja Kvaale, Kristi Langvatn, Irene Auke, Tiril Seppola Reed

I tillegg; Ragnhild Hellesø, Line K. Bragstad, Hilde Wøien, Edel Jannecke Svendsen, Randi Opheim og Knut Tore Stokke

Sak/tema

Beskrivelse/momenter fra diskusjonen

Oppfølging/ansvarlig

Kommentarer til innkallingen

Det var ingen kommenterer til referat fra møtet 23. januar eller til innkallingen.

 

Diskusjonssaker

   
Etableringen av masterprogram i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Instituttleder innledet til diskusjon med en oppsummering av prosessen fram mot dagens møte. Se vedlagte presentasjon.

Etter innledningen ble det åpnet for oppklarende spørsmål fra rådet og avdelingsleder på Sykepleievitenskap som deltok i møtet. Flere momenter var oppe i denne runden, men tre hovedpoeng ble stående igjen; 

  1. Rådet var omforent om at uavhengig av hva som skjer med opprettelsen av AKS så er det ikke noe ønske om legge ned det sykepleiefaglige-miljøet. Hvis AKS ikke etableres må det åpnes for en større diskusjon om hvordan fagmiljøet skal bestå innenfor instituttet. 
     
  2. Rådet ga også innspill på at de opplever det problematisk at fakultetet ikke har lagt bedre til rette for å følge opp Universitetsstyrets vedtak om å etablere AKS. 
     
  3. Rådet klarte ikke konkludere i spørsmålet om det anbefaler en etablering av AKS eller ikke. På den ene siden vil studieprogrammet kunne komplementere Helsams faglige bredde og det passer godt inn i satsningen på primærhelsetjenesten. På den andre siden så vil det å ikke etablere AKS bidra til at vi får færre undervisningsoppgaver uten at vi får en vesentlig reduksjon i inntektene. I den krevende økonomiske situasjonen instituttet befinner seg kan det stilles spørsmål ved om det er økonomisk forsvarlig å etablere et nytt studieprogram. 

 

 

 

Det innkalles til et nytt møte i instituttrådet fredag 27. mars kl 9-10 i forsøk på å enes om et råd ift etableringen av AKS. 
Publisert 25. mars 2020 10:19 - Sist endret 25. mars 2020 10:19