Kaja Kvaale

Kaja Kvaale stiller til instituttrådetsvalg fra de midlertidig vitenskapelig ansatte, for valgperioden 1. januar 2021–31. desember 2021.

Stilling: StipendiatBildet kan inneholde: kvinne, hår, frisyre, hake.

Arbeidssted: Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

 

Kaja Kvaale er sosiolog med mastergrad fra Torino, Italia og har tilbake i Norge primært jobbet som rådgiver og leder for forskningsadministrasjon ved HELSAM.

Kvaale tar doktrograd i et prosjekt med det overordnede navnet Rethinking Cancer Survivorship, som er et Forskningsråd-finansiert prosjekt via SAMKUL-programmet.  Prosjektet har som mål å utvikle nyanserte forståelser av hvordan det i en norsk kontekst erfares å leve med, eller videre etter kolorektal- og underlivskreft, og å undersøke hvordan disse erfaringene forholder seg til etablerte forestillinger om kreftoverlevelse.

Jeg ønsker å sitte i instituttrådet ettersom jeg anser det som en mulighet til å være med å påvirke utviklingen av Helsam og bidra til universitetsdemokratiet. En naturlig viktig sak i dette kommende året vil være oppfølging av forsinkelser og forlengelser for midlertidig ansatte som følge av Covid 19.

– Øvrige saker jeg generelt er opptatt av er: samarbeid på tvers av disipliner, avdelinger og administrasjon, samlokalisering av instituttet nære Blindern og mer forutsigbare karriereløp for vitenskapelig ansatte.

– Mitt foregående år i instituttrådet som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, samt mine år som representant for de administrative i årene 2015-2018 har gitt meg god kjennskap til hele bredden av instituttet og gir meg et ypperlig utgangspunkt for å bidra i kommende periode.

Les mer om insituttrådets sammensetning og oppgaver.

 

Publisert 10. nov. 2020 15:57 - Sist endret 10. nov. 2020 15:59