Lise Bjerke

Lise Bjerke stiller til instituttrådetsvalg fra de midlertidig vitenskapelig ansatte, for valgperioden 1. januar 2021–31. desember 2021.

Stilling: Stipendiat

Arbeidssted: Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

 

Lise Bjerke er stipendiat ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, og sitter i styret til PhD-forumet for Helsam. Hun har en tverrfaglig mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO. Mellom mastergrad og stipendiatstilling jobbet hun med forskningsrådgivning og kommunikasjon i administrasjonen ved SUM.

Bjerke ønsker å sitte i instituttrådet for å sikre at de midlertidige ansatte får et godt tilbud for karriereutvikling og oppfølging.

 Jeg ønsker å jobbe for tiltak og systemer som gjør at midlertidige ansatte, både norske og internasjonale, integreres godt i det faglige og sosiale miljøet ved instituttet. Jeg er også opptatt av tverrfaglig samarbeid i undervisning og forskning, og ønsker at driften ved Helsam skal ta hensyn til miljø, klima og bærekraft, sier hun.

Som stipendiat forsker Bjerke på antibiotikaresistens fra samfunnsvitenskapelig og historisk perspektiv, og undersøker produksjon og regulering av antibiotika i India og eksporten til afrikanske markeder. Hennes interessefelt innenfor forskning er blant annet global helse, Én helse (One Health), medisinsk antropologi og medisinsk historie.

Les mer om insituttrådets sammensetning og oppgaver.

 

 

 

 

Publisert 10. nov. 2020 15:57