Terje P. Hagen er valgt til ny instituttleder ved Helsam

Fristen for å avgi stemme ved Instituttledervalget var 16. oktober klokken 12. Etter stemmene er opptalt er det klart at Hagen er valgt til ny instituttleder.

Den nyvalgte instituttlederen tar over roret etter Nina K. Vøllestad 1. januar 2019.

Dette er første gang at en statsviter har blitt valgt som instituttleder ved medisinsk fakultet. Terje P. Hagen er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) og har særlig jobbet med helsepolitikk og policyanalyser. Han har ledererfaring fra UiO, i tillegg til erfaring med forskningsledelse fra NIBR: Avdelingsleder ved HELED og medlem av HELSAMs ledergruppe i fire år, fungerende instituttleder ved HELSAM og deltaker i fakultetets ledergruppe (første halvår 2010). Han har også deltatt i og ledet flere arbeidsgrupper på fakultetsnivå og vært sentral i utviklingen av HELEDs studieprogrammer.

Hagen gikk til valg under valgprogrammet Pasienten i samfunnet:

- Ved HELSAM har vi et felles mål om å gjøre pasientbehandlingen bedre. Bedre pasientbehandling har en klinisk komponent. Videreutvikling av den kliniske forskningen og undervisningen må fortsette. Det viktigste tiltaket er trolig mer undervisning i klinisk praksis. HELSAMs ansvar er også å forstå og forbedre de samfunnsmessige prosessene som legger rammer for den kliniske aktiviteten, skriver han i valgprogrammet.

Fordeling av stemmene

To kandidater stilte til Helsams instituttledervalg; Terje P. Hagen og Mette Kalager.

I alt 1010 personer hadde stemmerett ved instituttledervalget ved Helsam. Den totale valgoppslutningen var på 27 prosent (269 stemmer).  

  • 69 prosent av de vitenskapelige ansatte avga stemme (129/186)
  • 83 prosent av de administrativt ansatte avga stemme (43/52)
  • 12,56 prosent av studentene avga stemme (97/772)

De tre gruppene har ulik stemmevekt slik at de vitenskapelige ansattes stemmer teller 53%, de teknisk-administratives stemmer teller 22% og studentenes stemmer teller 25%. 

Hagen fikk 86 prosent av det vektede stemmetallet.

Instituttlederrollen

Instituttleder er faglig leder av instituttet og har ansvar for drift og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet. Instituttleder velges for en periode på fire år.

Vi gratulerer Terje P. Hagen med valget og stilling som instituttleder for Helsam fra 2019.

Emneord: Valg, instituttleder
Publisert 23. okt. 2018 08:41 - Sist endret 11. feb. 2022 14:07