Våre verdier

Virksomheten ved Institutt for helse og samfunn skal preges av:

Samfunnsansvar

Vi vil rette oppmerksomheten mot viktige helseutfordringer.

Mangfold

Vi vil vise respekt, toleranse og åpenhet for faglige, menneskelige og kulturelle forskjeller, og søke å belyse spørsmål fra ulike ståsted.

Kvalitet

Vi vil arbeide for at alle sider ved virksomheten skal holde høy kvalitet.

Kreativitet

Vi vil sikre akademisk frihet og skape et verksted for nye tanker, preget av nysgjerrighet, åpenhet, ærlighet og nyskapende arbeidsmetoder.

Entusiasme

Vi vil skape begeistring gjennom positivt engasjement og ved å vise interesse for hverandre

Samarbeid

Vi vil gjøre hverandre bedre gjennom flerfaglig og tverrfaglig samarbeid, hvor vi styrker hverandres gode sider og gir kritikk på en konstruktiv måte

Kritisk holdning

Vi vil utfordre rådende oppfatninger og bidra til kritisk refleksjon og selvutvikling

Publisert 16. juli 2012 13:53