anderstv

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Rådgiver i prosjektet Etikk i helsetjenesten
  • Administrativ støtte til Senter for medisinsk etikk
  • Kontakt med klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten
  • Bistå med forskning, søknadsarbeid og utarbeidelse av utdanningsmateriell
  • Praktisk gjennomføring av kurs og seminarer
  • Oppdatering av nettsider
  • Leder av Medisinsk-filosofisk forum

Bakgrunn

  • Mastergrad i idehistorie, UiO
  • Bachelorgrad i musikkvitenskap, UiO
Emneord: Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM, Avdelingsstøtte
Publisert 8. mars 2016 14:23 - Sist endret 24. nov. 2020 12:46

Prosjekter