kerorage

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Avdelingslederstøtte/avdelingsstøtte, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse
  • Administrativ støtte til medisinstudiet
  • Opprette timelønnskontrakter til eksterne undervisere ved Samfmed
  • Skrive søknader om anmodninger
  • Bistå med praktisk gjennomføring av møter, seminarer og arrangementer
  • Kontorer, romfordeling, HMS
Emneord: Avdelingsstøtte, Avdelingslederstøtte
Publisert 25. jan. 2019 10:31 - Sist endret 19. nov. 2019 15:02