Mari Elise Nesteby

Telefon +47 22859234
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Frederik Holts Hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder:

  • Avdeling for fellestjenester:
    • Innkjøper (superbruker)
    • Fakturabehandling
    • Støtte - og backupfunksjon knyttet til førstelinjetjenester
  • Avdeling for sykepleievitenskap:
    • Koordinator v/ Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE)

 

Emneord: Forskerskole, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering, Forskerstøtte MED, Prosjektkoordinering, FANE-HELSAM, Innkjøper, Administrasjon, Fakturaer, Basware
Publisert 25. jan. 2019 13:00 - Sist endret 19. apr. 2021 09:14