Nicolay Jonassen Harbin

Bilde av Nicolay Jonassen Harbin
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Arbeidsområder

  • Rådgiver antibiotikasenteret
  • Prosjektkoordinator for EU-finansiert influensastudie (ALIC4E)

Bakgrunn

  • Fastlegevikar Kvinesdal legesenter
  • Cand. med 2010 Universitetet i Ungarn

 

Emneord: Forskerstøtte MED
Publisert 21. mai 2015 10:54 - Sist endret 12. okt. 2018 09:23