Nicolay Jonassen Harbin

Bilde av Nicolay Jonassen Harbin
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

  • Rådgiver antibiotikasenteret
  • Prosjektkoordinator for EU-finansiert influensastudie (ALIC4E)

Bakgrunn

  • Fastlegevikar Kvinesdal legesenter
  • Cand. med 2010 Universitetet i Ungarn

 

Publisert 21. mai 2015 10:54 - Sist endret 3. feb. 2016 17:13