Silje Røysen Salvador

Bilde av Silje Røysen Salvador
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Rådgiver og Prosjektkoordinator for forskningsgruppen Klinisk effektforskning. Administrativ støtte i daglig drift. Støtte i planlegging, gjennomføring og oppfølging av gruppens forskningsprosjekter.

Emneord: Forskningsgruppe, Administrasjon, ekstern finansiering, forskningsadministrasjon, prosjektstøtte, Forskningssamarbeid
Publisert 20. aug. 2014 12:53 - Sist endret 20. sep. 2017 21:09