Fuat Kirici

English version of this page
Telefon +47-22845065
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet og årsenheten i sosiologi
  • Studieveiledning
  • Studenthenvendelser og studentsaker
  • Organisering av semesterstart og mottak av nye studenter hver høst
  • Undervisningsplanlegging og eksamensplanlegging og -avvikling for emner på 1000-3000-nivå i sosiologi
  • Kvalitetssikring og evaluering av undervisning
  • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere og skolebesøkere
  • Eksamen og obligatorisk aktivitet

Bakgrunn:

2017: Master i Midtøsten studier, Universitetet i Oslo

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning
Publisert 11. feb. 2019 09:32 - Sist endret 23. aug. 2019 13:03