Ragnhild Bjørneng

Bilde av Ragnhild Bjørneng
English version of this page
Telefon +47 22850653
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

  • Koordinerer modul 7 profesjonsstudiet medisin
  • Rekruttering, ansettelser, fratredelser, permisjoner universitetslektorer primærhelsetjenesten og sykehus
  • Utredning/ rådgivning/ opplæring / veiledning 
  • Nettarbeid

Bakgrunn

Master i sosial arbeid og videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon

 

Emneord: Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Publisert 12. apr. 2011 16:33 - Sist endret 4. mai 2021 09:20

Forskergrupper