ragnhb

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Koordinerer modul 7 profesjonsstudiet medisin
  • Rekruttering, ansettelser, fratredelser, permisjoner universitetslektorer primærhelsetjenesten og sykehus
  • Utredning/ rådgivning/ opplæring / veiledning 
  • Nettarbeid

Bakgrunn

Master i sosial arbeid og videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon

 

Emneord: Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Publisert 12. apr. 2011 16:33 - Sist endret 4. mai 2021 09:20

Forskergrupper