Anne Olaug Olsen

Bilde av Anne Olaug Olsen
English version of this page
Telefon +47 22850641
Mobiltelefon +47 417 48 317
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Samfunnsmedisin
 • Forebyggende medisin (inkl vaksiner, screening, PrEP)
 • Helsefremmende arbeid
 • Seksuell helse
 • Minoritetshelse
 • Hudsykdommer
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Antibiotikabruk og antimikrobiell resistens (AMR)
 • Samhandling i helsevesenet
 • Narrative medisin

Utdannet lege, spesialist i hud- og veneriske sykdommer og snart også i samfunnsmedisin. Stipendiat ved seksjon for epidemiologi, Statens Institutt for Folkehelse og doktorgrad  i 1998 på en avhandling basert på en case-control studie om humant papillomavirus (HPV) og forstadier til livmorhalskreft (cervical intraepithelial neoplasi (CIN). Erfaring fra prosjektarbeid innen kreftepidemiologi, psoriasisepidemiologi samt legemiddelindustri (vaksine). 

Aktuelle forskningsområder er diagnostikk, behandling, forebygging og kunnskapsformidling om bakterielle og virale seksuelt overførte infeksjoner (spesielt gonore, anogenitale klamydia- og mykoplasmainfeksjoner, HPV og HIV) med spesielt fokus på de som lever med økt risiko for smitte, spesielt i gruppen menn som har sex med menn og/eller annen minoritetsbakgrunn

 

Undervisning

 • Medisinstudiet,
  • modul 1 (MED1100)
  • modul 5 (MED4500)
  • modul 7 (MED5700)
  • modul 8 (MED6800)

Etter flere år som førsteamanuensis i bi-stilling med undervisning i fagene hud og venerologi ved UiO, fra høsten 2018  fulltidsansatt førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse med undervisning innenfor ulike temaer av samfunnsmedisinen.

Et hovedmål er å vise studentene betydningen og relevansen av forebyggende og helsefremmende arbeid i klinisk hverdag. Praktisk «samfunnsvenerologi» gir et godt grunnlag for å lære studentene både om å møte alle brukere og pasienter med respekt og uten fordommer, legge til rette for god kommunikasjon og brukermedvirkning og bidra til god samhandling i helsevesenet.

Veileder i PhD- og masterprosjekter relatert til temaer og problemstillinger innenfor hud- og kjønnssykdommer og samfunnsmedisin

 

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis samfunnsmedisin, HELSAM, UiO (2018-)
 • Spesialistutdanning samfunnsmedisin (2016-)
 • Førsteamanuensis hud- og veneriske sykdommer, Inst for Klin Med, UiO (2009-2018)
 • Seksjonsleder/overlege ved Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus (2010-2014/18)
 • Spesialistutdanning hudavdelingene Ullevål og Rikshospitalet (1997-2000 og 2005-09).
 • Dr.med Universitetet i Oslo  (1998)
 • Stipendiat ved Seksjon for epidemiologi, Statens Institutt for Folkehelse (1991-1997)
 • Turnustjeneste i Møre og Romsdal (1989-1990)
 • Cand med 1989,Universitetet i Oslo.
 • 1982 Grunnfag kriminologi, Universitetet i Oslo

Priser

Marie Spångberg-prisen 1996

Samarbeid

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)

Forskningruppe Olafiaklinikken, Oslo unviersitetssykehus

Nettverket TTA (Turning the Tide of Antimikrobial resistence)

 

 

Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 1. feb. 2019 16:29