Bjørn Morten Hofmann

Bilde av Bjørn Morten Hofmann
English version of this page
Telefon +47 22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

 • Gransjøen, Ann Mari; Thorsen, Kjetil; Lysdahl, Kristin Bakke; Wiig, Siri & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Impact on radiological practice of active guideline implementation of Musculoskeletal guideline, as measured over a 12-month period. Acta Radiologica Open.  ISSN 2058-4601.  10(3), s 1- 9 . doi: DOI: 10.1177/2058460120988171 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2021). How to Draw the Line Between Health and Disease? Start with Suffering. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  29(2), s 1- 17 . doi: 10.1007/s10728-021-00434-0
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Internal barriers to efficiency: Why disinvestments are so difficult. Identifying and addressing internal barriers to disinvestment of health technologies. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  s 1- 16 . doi: 10.1017/S1744133121000037
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Vagueness in Medicine: On Disciplinary Indistinctness, Fuzzy Phenomena, Vague Concepts, Uncertain Knowledge, and Fact-Value-Interaction. Axiomathes.  ISSN 1122-1151.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s10516-021-09573-4
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lysdahl, Kristin Bakke (2021). Diagnostic Uncertainties in Medical Imaging. Analysing, Acknowledging and Handling Uncertainties in the Diagnostic Process, In Elisabetta Lalumera & Stefano Fanti (ed.),  Philosophy of Advanced Medical Imaging.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-61414-0.  2.  s 13 - 30
 • Hofmann, Bjørn Morten; Reid, Lynette; Carter, Stacy & Rogers, Wendy (2021). Overdiagnosis: one concept, three perspectives, and a model. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990. . doi: 10.1007/s10654-020-00706-4
 • Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Overutilization of Imaging Tests and Healthcare Fairness, In Elisabetta Lalumera & Stefano Fanti (ed.),  Philosophy of Advanced Medical Imaging.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-61414-0.  8.  s 99 - 111
 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106120 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2020). Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-020-05272-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2020). Devaluation of persons by biotechnology-facilitated practices at the beginning and at the end of life. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  46(8), s 550- 551 . doi: 10.1136/medethics-2020-106521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2020). Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(3) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0568 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2020). Sykdommens etikk, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapittel 4.  s 50 - 60
 • Hofmann, Bjørn (2020). The death of dignity is greatly exaggerated: Reflections 15 years after the declaration of dignity as a useless concept. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  34(6), s 602- 611 . doi: 10.1111/bioe.12752 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2020). The first casualty of an epidemic is evidence. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  26, s 1344- 1346 . doi: 10.1111/jep.13443 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2020). Biases distorting priority setting. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  124(1), s 52- 60 . doi: 10.1016/j.healthpol.2019.11.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn; Bredahl Jensen, Lone; Eriksen, Mette Brandt; Helgesson, Gert; Juth, Niklas & Holm, Søren (2020). Research Integrity Among PhD Students at the Faculty of Medicine: A Comparison of Three Scandinavian Universities. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics.  ISSN 1556-2646.  15(4), s 320- 329 . doi: 10.1177/1556264620929230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofstad, Tore; Hampton, James & Hofmann, Bjørn Morten (2020). What makes some diseases more typical than others? A survey on the impact of disease characteristics and professional background on disease typicality. INQUIRY (INQ).  ISSN 0046-9580.  57, s 1- 9 . doi: 10.1177/0046958020972813 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Refolo, Pietro; Bond, Kenneth; Bloemen, Bart; Autti-Rämö, Ilona; Hofmann, Bjørn; Mischke, Claudia; Mueller, Debjani; Nabukenya, Sylvia; Oortwijn, Wija; Sandman, Lars; Stanak, Michal; Steele, Duncan; Wilt, Gert Jan van der & Sacchini, Dario (2020). Core competencies for ethics experts in health technology assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  36(6), s 534- 539 . doi: 10.1017/S0266462320001968
 • Sandman, Lars; Hofmann, Bjørn & Bognar, Greg (2020). Rethinking patient involvement in healthcare priority setting. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  34(4), s 403- 411 . doi: 10.1111/bioe.12730

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202693992. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31