Bjørn Hofmann

Bilde av Bjørn Hofmann
English version of this page
Telefon +47-22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn (2018). Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(556) . doi: 10.1186/s12913-018-3372-7 Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2018). Fake facts and alternative truths in medical research. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(4), s 1- 5 . doi: 10.1186/s12910-018-0243-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Getting personal on overdiagnosis: On defining overdiagnosis from the perspective of the individual person. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 983- 987 . doi: 10.1111/jep.13005
 • Hofmann, Bjørn (2018). Teknologitemming. Om helseteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  10.  s 259 - 287
 • Hofmann, Bjørn (2018). The gene-editing of super-ego. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  21(3), s 295- 302 . doi: 10.1007/s11019-018-9836-z
 • Hofmann, Bjørn & Magelssen, Morten (2018). In pursuit of goodness in bioethics: Analysis of an exemplary article. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(60), s 1- 11 . doi: 10.1186/s12910-018-0299-9
 • Hofmann, Bjørn & Stanak, Michal (2018). Nudging in screening: Literature review and ethical guidance. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  101(9), s 1561- 1569 . doi: 10.1016/j.pec.2018.03.021
 • Hofmann, Bjørn & Svenaeus, Fredrik (2018). How medical technologies shape the experience of illness. Life Sciences, Society and Policy.  ISSN 2195-7819.  14(3) . doi: 10.1186/s40504-018-0069-y
 • Holm, Søren & Hofmann, Bjørn (2018). Associations between attitudes towards scientific misconduct and self-reported behavior. Accountability in Research.  ISSN 0898-9621.  25(5), s 290- 300 . doi: 10.1080/08989621.2018.1485493
 • Sandman, Lars & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Why we don't need "unmet needs"! On the concepts of unmet need and severity in health-care priority setting. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s10728-018-0361-2
 • Hofmann, Bjørn (2017). Do health professionals have a prototype concept of disease? The answer is no. Philosophy Ethics and Humanities in Medicine.  ISSN 1747-5341.  12(6), s 1- 7 . doi: 10.1186/s13010-017-0047-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Døden og teknologien. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  s 12- 14
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ethical issues with colorectal cancer screening—a systematic review. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(3), s 631- 641 . doi: 10.1111/jep.12690 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske aspekter ved behandling av fedme. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.  (4), s 28- 31
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske utfordringer med nyere reproduksjonsteknologi. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  11(2), s 5- 26 . doi: 10.5324/eip.v11i2.2247 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hva er "psyk-dom"? Sykdomsbegrepets etikk, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 5.  s 122 - 152
 • Hofmann, Bjørn (2017). Limits to human enhancement: Nature, disease, therapy or betterment?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  18(56), s 1- 11 . doi: 10.1186/s12910-017-0215-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Medikalisering og overdiagnostikk i et Nordisk perspektiv, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Kapittel 11.  s 323 - 356 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overdiagnostic uncertainty. European Journal of Epidemiology.  ISSN 0393-2990.  32(6), s 533- 534 . doi: 10.1007/s10654-017-0260-0
 • Hofmann, Bjørn (2017). Perspectives on human malady: disease, illness, and sickness, In Miriam Solomon; Jeremy M. Simon & Harold Kincaid (ed.),  The Routledge Companion to Philosophy of Medicine.  Routledge.  ISBN 9781138846791.  Chapter 2.  s 16 - 26

Se alle arbeider i Cristin

 • Forsberg, Ellen-Marie; Shelley-Egan, Clare; Thorstensen, Erik; Landeweerd, Laurens & Hofmann, Bjørn (2017). Evaluating Ethical Frameworks for the Assessment of Human Cognitive Enhancement Applications. Springer.  ISBN 978-3-319-53823-5.  68 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn (2018). DNA-revolusjon: Persontilpassa medisin og anna bruk av genominformasjon.
 • Hofmann, Bjørn (2018). «DNA-revolusjon: Persontilpasset medisin og annen bruk av genominformasjon».
 • Hofmann, Bjørn (2018). Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.
 • Hofmann, Bjørn (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn (2018, 21. februar). Forskning på diagnoser. [Radio].  NRK Oppland Ettermiddagssendingen.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Når vi kan velge morgendagens barn.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Research ethics.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Utfordringer med medisinsk teknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Young blood rejuvenates old bodies: a call for reflection when moving from mice to men. Transfusion Medicine and Hemotherapy.  ISSN 1660-3796.  45(1), s 67- 71 . doi: 10.1159/000481828
 • Hofmann, Bjørn; Malnes, Raino Sverre & Leine, Jan Erlend (2018, 21. februar). Varig lagring av blodprøver fra nyfødtscreeningen. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn & Waaler, Dag (2018). Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et teknisk perspektiv.
 • Abrishami, Payam; Oortwijn, Wija & Hofmann, Bjørn (2017). Ethics in HTA: Examining the “Need for Expansion”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 551- 553 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.43
 • Gransjøen, Ann Mari & Hofmann, Bjørn (2017). Geographical variation in musculoskeletal radiological examinations in Norway.
 • Hofmann, Bjørn (2017). A critical perspective on disease.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Autonomi og samtykke.
 • Hofmann, Bjørn (2017). B. Hofmann svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(20), s 1578- 1579 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0878
 • Hofmann, Bjørn (2017). Barn for enhver pris?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Blodets hvisken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Breach of science ethics in science ethics education – a clash of cultures or a problem with ethics?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Comment on "Autonomy, Consent and the ‘Non-Ideal’ Case" by Halvor Lillehammer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Conceptual overdiagnosis. A comment on Wendy Rogers and Yishai Mintzker's article “Getting clearer on overdiagnosis”. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(5), s 1118- 1119 . doi: 10.1111/jep.12652
 • Hofmann, Bjørn (2017). Demens, välfärdsteknologi och etiska frågor.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Det store tarmkreftlotteriet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(17), s 1276- 1276 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0617
 • Hofmann, Bjørn (2017). Dilemmaer og handlingstvang i møte mellom etablert og ny behandling der begge er svakt dokumentert.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Do We Need to Extend HTA to HEA (Health Enhancement Assessment)?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Døden i et teknifisert og risikostyrt helsevesen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Døden og teknologien. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 34- 35
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ethical Values: Just a Matter of Social Preferences? Ethical analysis and argumentation – a philosopher’s view.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etikk og folkehelsearbeid.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske aspekter ved overdiagnostikk, overbehandling og uønsket variasjon i helsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske aspekter ved tarmkreftscreening. Rapport utarbeidet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Etiske utfordringer og omsorgsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Forskningens etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Fremtidens fosterdiagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0513
 • Hofmann, Bjørn (2017). Fusk, snusk og sjusk i forskningen. Bioingeniøren.  ISSN 0801-6828.  52(5), s 26- 27
 • Hofmann, Bjørn (2017). Grenseløs sykeliggjøring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(8), s 758- 760
 • Hofmann, Bjørn (2017). Gå ut og gjør alle mennesker til legemiddelbrukere.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Healthy ageing – a contradiction of terms or a concept for global sustainability.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Helsedata – for lite eller for mye sikkerhet – eller for mye støy?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Homo perfectus – når klipp og lim i DNA blir dagligdags.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How technology constructs values.
 • Hofmann, Bjørn (2017). How to address ethical issues: Methods for ethics in HTA.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 15. november). Hva har vi lært av debatten om sorteringssamfunnet?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hva har årets debatt om sorteringssamfunnet gjort med filosofien og samfunnet?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hva slags barn burde vi lage?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hvor går grensen for den bioteknologiske utviklingen? Er grensen nådd innenfor fosterdiagnostikk og assistert befruktning?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Hvorfor fusker forskere?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 24- 25
 • Hofmann, Bjørn (2017). Information about screening: give people what they want?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Introduction to Ethics in Health Technology Assessment.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Knowing too much? On methodological and ethical challenges with overdiagnosis..
 • Hofmann, Bjørn (2017). Kunstig intelligens, StorDATA og radiografiens død? Etiske refleksjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 08. mai). Lagring av helsedata fra Nyfødtscreeningen. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Looking for health or looking for trouble? Addressing ethical issues to improve innovation.
 • Hofmann, Bjørn (2017). NIPT. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2017). Nudging in screening: How can it be defended?.
 • Hofmann, Bjørn (2017, 16. mai). Ny blodprøve gjør det mulig å velge fostre. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ny fostertest og fostermedisinernes holdning til tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Ny genteknologi vil ikke utrydde sykdommer. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Hofmann, Bjørn (2017). Når klipp og lim i menneskets DNA kan bli dagligdags.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Når mennesker blir pakker merket med diagnoser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). On how technology is forming our illness experience – and some reflections on what implications this has for the phenomenology of technology.
 • Hofmann, Bjørn (2017). On the social construction of overdiagnosis: Comment on “medicalisation and overdiagnosis: What society does to medicine”. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  6(10), s 609- 610 . doi: 10.15171/ijhpm.2017.21
 • Hofmann, Bjørn (2017). Oral helse i perspektiv: Etiske refleksjoner, etikk og profesjon, sykdomsbegreper og definisjoner.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overbehandling: For mye av det gode er vidunderlig?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overdiagnostikk, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Store Medisinske Leksikon.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Overdiagnostikk og overbehandling – medisinens akilleshæl eller en uunngåelig bivirkning av suksess?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Persontilpasset medisin for medisintilpassede personer. Når blir vi vår egen sykdom?.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Polypp-etikk Slaget om det sanne og det gode.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Prioriterings-etiske utfordringer med selvtester.
 • Hofmann, Bjørn (2017). RANDOMISERT UTPRØVING. Det store tarmkreftlotteriet. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Rasjonalitets- og argumentasjonsformer i bioetikken.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Research integrity and scientific misconduct.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sanke egg eller stemmer?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Scientific misconduct: Knowledge, actions and attitudes amongst Scandinavian doctoral students.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sjusk, snusk og fusk blant forskere. Om forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn (2017). Sterris naive teknologitro. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 55

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31

Prosjekter