Bjørn Morten Hofmann

Bilde av Bjørn Morten Hofmann
English version of this page
Telefon +47 22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
Bildet kan inneholde: produkt, font, rektangel, sirkel, parallell.
Profesjonell profil for Bjørn Hofmann

Tekst fra modellen

Model: Knowledge and Norms, Epistemology and Ethics 

Concepts 
•    Health
•    Futility
•    Over-diagnosis
•    Disease, Illness, Sickness
•    Biological material 
•    Autonomy
•    Function(ing)
•    Naturalness 
•    Enhancement
•    Causality
•    Paradox

Technology (norms of practice)
•    Assessment (HTA)
•    Emergence, framing, and formation of technology
•    Ethics of technology (technology, norms, and values)
•    ART
•    Diagnostics
•    Cancer screening 
•    Prenatal diagnosis
•    Gene editing 

Norms of knowledge

Science ethics 
•    Scientific misconduct (FFP)
•    Publication ethics
•    Research integrity

Knowledge generation
•    Diagnosis, Classification
•    Study design
•    Validation

Forms of rationality
•    Association/Causation
•    Interference/Explanation 

(Bio)medical ethics
•    Clinical ethics:
•    Surgery, organ tx, Palliation, Information, Competency, prioritization
•    Autonomy/Consent/SDM
•    Biobank, Heath registries 
•    Diagnostic dilemmas, incidental findings
•    Screening
•    Research ethics: Humans/animals
•    Professional ethics 
 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Eivind Richter; Hofmann, Bjørn Morten & Kjelle, Elin (2022). Suitable measures for reducing low-value radiological services in Norway: preliminary results from a qualitative multi-professional study.
 • Andersen, Eivind Richter; Hofmann, Bjørn Morten; Brandsæter, Ingrid Øfsti & Kjelle, Elin (2022). Utvikling av en kunnskapsbasert og kontekstsensitiv intervensjon for å redusere bruk av lavverdi radiologi i Norge.
 • Andersen, Eivind Richter; Hofmann, Bjørn Morten; Brandsæter, Ingrid Øfsti & Kjelle, Elin (2022). IROS - Improving Radiological Services.
 • Kjelle, Elin; Andersen, Eivind Richter & Hofmann, Bjørn Morten (2022). How can the use of low-value imaging be reduced?
 • Kjelle, Elin; Andersen, Eivind Richter; Brandsæter, Ingrid Øfsti & Hofmann, Bjørn Morten (2022). Unødvendige undersøkelser – hva, hvorfor og hva kan vi gjøre for å unngå dem?
 • Kjelle, Elin; Andersen, Eivind Richter & Hofmann, Bjørn Morten (2022). Lavverdi bildediagnostikk på barn.
 • Brandsæter, Ingrid Øfsti; Andersen, Eivind Richter; Hofmann, Bjørn Morten & Kjelle, Elin (2022). Drivere for bruk av lav-verdi radiologi i Norge, en intervjustudie.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2022). Amended HTA using the VALIDATE framework.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Velferdsteknologi og etikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Belmont-prinsippene for regulering av forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Etiske problemstillinger ved markedsføring.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Nortvedt, Per (2021). Etikk i den kliniske hverdag-refleksjon og praktisk problemløsning.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Velferdsteknologi og etikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Priority groups for COVID-19 vaccination: Ethics, policy and practice in select jurisdictions.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Behandler vi for mange, for mye, for tidlig? Om overdiagnostikk, overbehandling og teknologiske tvangstrøyer?
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Fosterdiagnostikk: Til beste for hvem – i dag ogi morgen?
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Ethical aspects of health certificates in general and corona certificates in particular.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Oral moral – tandläkaren mellan det sanna, det vackra och det goda.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Critical perspectives on health and disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Diagnosens makt. Helsemagasinet: Vitenskap og fornuft. ISSN 1894-2067. s. 12–15.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Selvbestemmelse eller selvbedrag? Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 28–29.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Tro, håp og vaksinering. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Hjernen er en luring: Magefølelsen kommer fra hjernen . [Internett]. Nettavisen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Ethics & Vaccines: The Values of Society Are Reflected in Vaccine Development & Distribution. [Radio]. Maine Public Radio.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Kartet over menneskets gener er 20 år. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). 20 år med kartlagte gener. På godt og vondt. Gemini. ISSN 0802-085X.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Selvbestemmelse eller selvbedrag? Blogg om medisin og helse ved NTNU.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Fra hudcelle til baby. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Genkartet som endret verden. Genialt. ISSN 0804-225X. s. 19–21.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Sniker samfunnets perfeksjonskrav seg inn i livmoren? Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Når samfunnets perfeksjonskrav sniker seg inn i livmoren. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Gentester: Dette må du tenke på før du bestiller. [Avis]. VG.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Etikk-professor: Mener unge kan bli fristet til å la seg smitte. [Avis]. VG.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Koronasertifikatet: Frykter unge vil smitte seg med vilje. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Førde, Reidun & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Koronasertifikat på bekostning av dem som har lidd mest? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Du blir det du gjør. [Tidsskrift]. Tannlegetidende.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Reid, Lynette; Rogers, Wendy A & Carter, Stacy M (2021). Clear definitions of overdiagnosis. Authors’ reply to Grundtvig Gram et al. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 36(6), s. 657–658. doi: 10.1007/s10654-021-00775-z.
 • Lea, Marianne & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Gjør folk friskere – fjern diagnoser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Kan feil bruk av røntgen gi «røntgenresistens»? Forskersonen.no.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Andersen, Eivind Richter & Kjelle, Elin (2021). Kan det være batteriet? Om ulempene ved for mange røntgenundersøkelser. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Å vite eller ikke vite.. om demensdiagnosen. [Avis]. Namdalsavisa.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). For mye røntgen. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Fjern diagnosar som ikkje gagnar pasienten. [Internett]. Forskning.no.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lea, Marianne (2021). Dediagnosing- making people less ill with Prof. Bjørn Hofmann and Dr Marianne Lea. [Internett]. Words Matter.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Not asking permission from contributors for the wording of the acknowledgement.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Not share reviewers’ comments with all co‐authors.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Stikk i strid. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Wahl, Andreas & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Kroppen på service. [TV]. NRK Folkeopplysningen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Jeg er dårlig, men legen finner ikke noen sykdom. Er jeg da syk? Forskersonen.no.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Ethical aspects of personalized medicine.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Teknologien gjør at du kan bli både mor og far til ditt barn. Hvor setter vi grensene? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Sykdomsforløp. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Oppegård, Guri Gunnes & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Bildene vi ikke trenger. Norske pasienter er medisinsk hyperaktive. Hver dag tas det røntgen, MR og CT på helt friske mennesker. [Avis]. Bergens Tidende .
 • Oppegård, Guri Gunnes & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Bildene vi ikke trenger. [Avis]. A-magasinet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Gjennom vår kropp organiserer vi verden. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Nå kan man reklamere på barn. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Reid, Lynette; Rogers, Wendy A & Carter, Stacy M (2021). Authors’ reply to Grundtvig Gram et al. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 36(6), s. 657–658. doi: 10.1007/s10654-021-00775-z.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Kan feil bruk av røntgen gi «røntgenresistens»? Forskersonen.no.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lysdahl, Kristin Bakke (2021). Types of diagnostic uncertainty – defining them and addressing them.
 • Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Unfairness of imaging overutilization.
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Det frie valgets dilemma" . Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 9.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Improper data use: a bias distorting research results.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Spin of research results.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Predatory Publishing.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Polarized research.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2020). Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer .
 • Hofmann, Bjørn Morten & Førde, Reidun (2021). Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat. Helsedirektoratet.
 • Gransjøen, Ann Mari; Hofmann, Bjørn; Wiig, Siri & Lysdahl, Kristin Bakke (2020). Impact of active implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline on the use of non-traumatic musculoskeletal imaging - A mumtimethod study. Universitetet i Stavanger. ISSN 978-82-7644-926-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 19. sep. 2022 09:10