Bjørn Hofmann

Bilde av Bjørn Hofmann
English version of this page
Telefon +47 22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106120 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2020). Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-020-05272-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn Morten (2020). Biases distorting priority setting. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  124(1), s 52- 60 . doi: 10.1016/j.healthpol.2019.11.010
 • Hofmann, Bjørn; Bredahl Jensen, Lone; Eriksen, Mette Brandt; Helgesson, Gert; Juth, Niklas & Holm, Søren (2020). Research Integrity Among PhD Students at the Faculty of Medicine: A Comparison of Three Scandinavian Universities. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics.  ISSN 1556-2646.  15(4), s 320- 329 . doi: 10.1177/1556264620929230
 • Solberg, Berge & Hofmann, Bjørn Morten (2020). Bioteknologiens etikk, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapittel 13.  s 150 - 159
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Back to Basics: Overdiagnosis Is About Unwarranted Diagnosis. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  188(10), s 1812- 1817 . doi: 10.1093/aje/kwz148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Biases and imperatives in handling medical technology. Health Policy and Technology.  ISSN 2211-8837.  8(4), s 377- 385 . doi: 10.1016/j.hlpt.2019.10.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Categorical Mistakes and Moral Biases in the Withholding-Versus-Withdrawal Debate. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.  19(3), s 29- 31 . doi: 10.1080/15265161.2018.1563662 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Expanding disease and undermining the ethos of medicine. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990.  34, s 613- 619 . doi: 10.1007/s10654-019-00496-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Hvordan vurdere etiske aspekter ved moderne helse- og velferdsteknologi?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  5(3), s 99- 116 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2019-03-09 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Informing about mammographic screening: Ethical challenges and suggested solutions. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  s 1- 10 . doi: 10.1111/bioe.12676 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Progress bias versus status quo bias in the ethics of emerging science and technology. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  s 1- 12 . doi: 10.1111/bioe.12622 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Holm, Søren (2019). Research integrity: environment, experience, or ethos?. Research Ethics.  ISSN 1747-0161.  15(3-4), s 1- 13 . doi: 10.1177/1747016119880844 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten (2020). New technologies in health care – disrupting practices, professions, and societies?.
 • Bond, Kenneth; Hofmann, Bjørn Morten; Legault, George; Refolo, Pietro; Sacchini, Dario; Sandman, Lars & Wilt, Gert Jan van der (2019). Introduction to Ethics in Health Technology Assessment.
 • Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge & Borge, Ole Johan (2019). A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  20(5), s 1- 4 . doi: 10.15252/embr.201947812 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Forsberg, Ellen-Marie; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias; Myskja, Bjørn Kåre; Strand, Roger & Ursin, Lars Øystein (2019). Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven.
 • Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Geographical Variations in the use of Diagnostic Imaging of Musculoskeletal Diseases in Norway.
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Development and conduction of, and perceived changes after a re-implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Aktiv biopolitikk ved livets slutt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(13) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0502
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Artificial ethics for artificial intelligence?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Autonomy Lost. Autonomy Regained?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Balancing on the edges of medicine: What is the role of ethics and philosophy?”.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Benefits beyond basics. Hofmann responds to Harris' commentary "Defining Overdiagnosis". American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  188(10), s 1821- 1822 . doi: 10.1093/aje/kwz146
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Bloodrejuvenation.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Bruker vi teknologien til beste for folk eller definerer den hva som er bra for folk? Om teknologi som middel, mål og målendrende middel.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). CRISPR-babyene er her – hva nå?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Critical perspectives on health and disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Det perfekte mennesket: Hvordan vil du genredigere dine etterkommere?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Disruptive HTA For Disruptive Technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Er kunstig intelligens verdig hjelp for eldre? Om muligheter og sosialetiske utfordringer og hvordan slike kan foregripes på best mulig måte.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). EstETIKK og moral i tannhelsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Ethical aspects of evaluating health.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019, 22. november). Etik och prioritering. [Internett].  YouTube.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etikk i medisinerutdanningen: Samordnet innspill RETHOS-prosessen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etisk refleksjon over riktig bruk av helsetjenester.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske aspekter ved eHelse og velferdsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske aspekter ved endringer i abortloven.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske aspekter ved forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på helsesykepleie.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer i folkehelsearbeidet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer i tannhelsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer ved velferdsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Evidens ur ett filosofiskt perspektiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Evidens ur ett filosofiskt perspektiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Experience with research integrity surveys in Norway 2010-2019.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Facing The Future By Facing Our Humanities: Assessing technologies: How humanities can help.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Feighet i dødshjelpsdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). For mye medisin - vidunerdlig?. Utposten.  ISSN 0800-5680.  48(5), s 6- 9
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019, 10. november). Forskere bryter forskningsetiske normer. [Fagblad].  DagensMedisin.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Forskningsfusk og forskningsombud.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Fostering research integrity – a task for insiders or outsiders.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Gjeninnfør bødler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Grunnleggende prinsipper for vitenskapelig redelighet: Eksempler og regler..
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Hva er sykdom, og hvordan blir sykdom til?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Hva mener du når du spør «for eller mot genrenredigering"?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Hvordan skal vi utforme fremtidens mennesker?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Kan vi bruke kunstig intelligens for å gi ekte omsorg?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Klarar vi att prioritera rätt - när psykologi krockar med etik.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019, 12. november). Kunstig intelligens og ekte omsorg. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019, 10. april). Med kritisk blikk på medisinsk evidensproduksjon. [Radio].  Sveriges Radio.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Not Out of Date, But Out of Value. American Journal of Bioethics.  ISSN 1526-5161.  19(7), s 30- 32 . doi: 10.1080/15265161.2019.1618959
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Når teknologien styrer våre verdier – NTNU Medisin og helse. NTNU Medisin og Helse Fagblogg.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Når ting går galt - etiske refleksjoner.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). On the ethics of disinvestment in HTA.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Overdiagnosis is like platypus: difficult to classify and difficult to address. BMJ Evidence-Based Medicine.  ISSN 2515-446X.  24(S2), s A53- A54 . doi: 10.1136/bmjebm-2019-POD.109
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Overdiagnosis is like platypus: difficult to classify and difficult to address.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Overdiagnosis: epistemic uncertainty and ethical challenges.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Overdiagnosis: epistemic uncertainty and ethical challenges. BMJ Evidence-Based Medicine.  ISSN 2515-446X.  24(S2), s A11
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Radiografer - Uunnværlig ressurs eller snart erstattet av intelligente automater?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Rasjonell bruk av bildediagnostikk – hva kan forskningen bidra med?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Responce to “Defining Overdiagnosis”. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  188(10), s 1821- 1822 . doi: 10.1093/aje/kwz14
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Skal følelsene styre teknologien?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Tanketilbøyeligheter og følelsesforføringer i prioritering.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknikken, diagnostikken og etikken – verdier i spenningsfeltet mellom maskin og medisin.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknologi – velsignelse eller forbannelse?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknologi som driver for prioritering.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknologi til tennene – blir det plass til tannlegen?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknologiens hevn. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). The oral – general health connection. Association or causation? Scientific and ethical challenges..
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). The tricky balance between digital detection and digital definition of disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Tre tiltak for persontilpasset medisin. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019, 31. juli). Ulemper ved mammografi. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Utfordringer ved bruk av teknologi i helsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Vitenskapsteori.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). When do scientists cheat? Why do they cheat, and what can we do about it?.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity?.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2019). Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(14) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0353
 • Hofmann, Bjørn Morten; Gutiérrez-Ibarluzea, Iñaki; Wilt, Gert Jan van der; Oortwijn, Wija & Sandman, Lars (2019). VALIDATE: Values In Doing Assessments Of Healthcare Technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Holm, Søren (2019). Research integrity of PhD-candidates in the Scandinavian countries. Results from 6 years of surveys.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Holm, Søren (2019). Research integrity of PhD-candidates in the Scandinavian countries. Results from 6 years of surveys. 6th World Conference on Research Integrity.  O009, s 8
 • Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2019). Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19)
 • Hofmann, Bjørn Morten; Skolbekken, John-Arne & Getz, Linn Okkenhaug (2019). The name of the game: Is preventive screening “cancer screening?”. European Journal of Clinical Investigation.  ISSN 0014-2972.  49(6), s e13096 . doi: 10.1111/eci.13096
 • Inguaggiato, Guilia; Stolper, Margaret; Widdershoven, Guy; Hofmann, Bjørn Morten; de la Cruz Barnabe, Rosemarie & Heggestad, Anne Kari Tolo (2019). Developing a face-to-face train-the-trainers program for fostering virtues in research integrity. 6th World Conference on Research Integrity.  O105, s 62- 63
 • Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Myskja, Bjørn Kåre; Ursin, Lars Øystein; Forsberg, Ellen-Marie; Strand, Roger; Hofmann, Bjørn Morten & Kaiser, Matthias (2019). Vurderingskriteriet etikk. Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven.
 • Pahle, Andreas; Vogt, Henrik; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Testen sier "Downs". Hva nå?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Rogers, Wendy; Carter, Stacy; Hofmann, Bjørn Morten & Reid, Lynette (2019). Why are the harms of overdiagnosis treated less seriously than other iatrogenic harms?. BMJ Evidence-Based Medicine.  ISSN 2515-446X.  24(S2), s A16- A17 . doi: 10.1136/bmjebm-2019-POD.34

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31