Bjørn Hofmann

Bilde av Bjørn Hofmann
English version of this page
Telefon +47-22844645
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Medisinsk filosofi med vekt på grunnbegreper som sykdom, helse, nytteløs undersøkelse og behandling
 • Helsefaglig vitenskapsteori
 • Medisinsk og helsefaglig etikk, bio(teknologiens)etikk
 • Teknologiteori og teknologivurdering

Undervisning

Etikk, vitenskapsteori, samfunnsmedisin (sykdomsbegrepet), kunnskapsteori for studenter på medisin, odontologi, ernæringsfysiologi, samt doktorgradskurs.

Bakgrunn

 • Dr. philos. i medisinsk filosofi (2002)
 • Idéhistorie (UiO, 1991) og filosofi (UiT, 1994)
 • Sivilingeniør i fysikalsk elektronikk og biomedisinsk teknikk fra NTH (1989)

Verv

 • Medlem av ekspertgruppe for United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) work on Attribution of health effects to radiation exposure, 2009-2011.
 • Medlem av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2010 –14.
 • Medlem av rådet for NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi, 2009-2013.
 • Utvalg om kriminalisering av risiko for og overføring av smittsom sykdom (Syse-utvalget), medlem, 2010-2012.
 • Oppnevnt av Helsedirektoratet som medlem av arbeidsgruppe for vurdering av nyfødtscreening, 2008.
 • Medlem av Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for biofaglige spørsmål (Bioreferansegruppa) fra 01.07.2007 – 01.07.2010.
 • Programstyremedlem, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 01.09.06 – 31.12.11.
 • Medlem av arbeidsgruppe for styrking av rett til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser og unge med rusmiddelmisbrukere oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, 02.12.05.

Samarbeid

 • EUNETHTA (European Network for HTA Agencies)
 • Working Group on Ethics i International Network of Agencies for Health Technology Assessments (INAHTA), 2005-

Publikasjoner

 • Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge & Borge, Ole Johan (2019). A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  s 1- 4 . doi: 10.15252/embr.201947812
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Expanding disease and undermining the ethos of medicine. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990.  s 613- 619 . doi: 10.1007/s10654-019-00496-4
 • Stich, Anne Kathrin; Mozygemba, Kati; Lysdahl, Kristin Bakke; Pfadenhauer, Lisa Maria; Hofmann, Bjørn Morten; van der Wilt, Gert-Jan & Gerhardus, Ansgar (2019). Methods assessing sociocultural aspects of health technologies: Results of a literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  35(2), s 99- 105 . doi: 10.1017/S0266462319000102
 • Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Geographical variations in the use of diagnostic imaging of musculoskeletal diseases in Norway. Acta Radiologica.  ISSN 0284-1851. . doi: 10.1177/0284185118812204 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn (2018). Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(556) . doi: 10.1186/s12913-018-3372-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Development and conduction of an active re-implementation of the Norwegian musculoskeletal guidelines. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  11(785) . doi: 10.1186/s13104-018-3894-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2018). Fake facts and alternative truths in medical research. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(4), s 1- 5 . doi: 10.1186/s12910-018-0243-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Getting personal on overdiagnosis: On defining overdiagnosis from the perspective of the individual person. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 983- 987 . doi: 10.1111/jep.13005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Looking for trouble? Diagnostics expanding disease and producing patients. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 978- 982 . doi: 10.1111/jep.12941 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Teknologitemming. Om helseteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  10.  s 259 - 287
 • Hofmann, Bjørn (2018). The gene-editing of super-ego. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  21(3), s 295- 302 . doi: 10.1007/s11019-018-9836-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Young blood rejuvenates old bodies: a call for reflection when moving from mice to men. Transfusion Medicine and Hemotherapy.  ISSN 1660-3796.  45(1), s 67- 71 . doi: 10.1159/000481828 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Does low dose ionizing radiation cause cancer? The interplay of epistemology and ethics in radiation protection. Axiomathes.  ISSN 1122-1151.  28(6), s 695- 708 . doi: 10.1007/s10516-018-9403-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Er det klokt å kritisere alternativ medisin når vi ikke selv lever opp til egne kunnskapskrav?, I: Det Norske Videnskaps-Akademi Det Norske Videnskaps-Akademi (red.),  Årbok 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-914-9.  Kapittel 7.  s 287 - 299
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Human Enhancement: Enhancing Health or Harnessing Happiness?. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7529.  s 1- 12 . doi: 10.1007/s11673-018-9888-z
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologitemming. Om helsetteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  Kapittel 10.  s 259 - 287
 • Hofmann, Bjørn Morten; Bond, Ken & Sandman, Lars (2018). Evaluating facts and facting evaluations: On the fact-value relationship in HTA. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 957- 965 . doi: 10.1111/jep.12920 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carson, Siri Granum (2018). Filosofiens rolle i det offentligeordskiftet:Hvordan har debatten om sorteringssamfunnet i 2017 påvirketforholdet mellom filosofi og samfunn?En innholdsanalyse. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  12(2), s 87- 103 . doi: 10.5324/eip.v12i2.2517 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer i folkehelsearbeidet.
 • Adams, Ted D.; Andrew, Penny; Bramley, Dale & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Using Health Information Technology and Big Data to Empower Patients and Improve Care.
 • Carson, Siri Granum; Solberg, Berge & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethics committees.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  33(S1), s 214- 215 . doi: 10.1017/S0266462317003889
 • Hofmann, Bjørn (2018). DNA-revolusjon: Persontilpassa medisin og anna bruk av genominformasjon.
 • Hofmann, Bjørn (2018). «DNA-revolusjon: Persontilpasset medisin og annen bruk av genominformasjon».
 • Hofmann, Bjørn (2018). Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.
 • Hofmann, Bjørn (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn (2018, 21. februar). Forskning på diagnoser. [Radio].  NRK Oppland Ettermiddagssendingen.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Når vi kan velge morgendagens barn.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Research ethics.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Utfordringer med medisinsk teknologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Assistert reproduksjonsteknologi: Grensesprengende muligheter - grenseløs håndtering?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Avoiding cognitive biases in the assessment of emerging technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Back to basics: overdiagnosis is about wrongful diagnosis. BMJ Evidence Based Medicine.  23(A2), s A20
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Back to basics: overdiagnosis is about wrongful diagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Barn i vårt eget bilde. Intermedicos.  61(1), s 6- 7
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Blodets etikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(17)
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Conceptual and ethical challenges with overdiagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Critical perspectives on health and disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Cultural differences in research integrity.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Den dår­ligs­te løs­nin­gen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 21. mars). Dette kan ramme viljen til å delta i forskning. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Disease and identity: on how identity is shaped by disease and how it shapes disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Disruptive Health Policy to Promote Health Information Technology and Big Data.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Do We Need To Extend Health Technology Assessment To Health Enhancement Assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  33(S1), s 46 . doi: 10.1017/S0266462317001714
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Editing the RRI gene.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 21. februar). Egoistene holder blodet for seg selv.. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Egoistisk ikke å bidra. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 34
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Er robotkirurger dyktige «fagfolk»?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 30
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Estetikk og etikk - odontologi og deontologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethical controversies in NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethical issues in assessing emergent technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 10. mars). Etikkprofessor kritiserer feiring av mammografi nummer én million: – Kvinner får ikke balansert informasjon.  Nordland.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Etiske problemstillinger med CRISPR.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Etiske utfordringer i fosterdiagnostikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Filosofers og etikeres rolle i det offentlige rom? Hvordan argumentere om helseetikk i det offentlige rom?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 15. mai). Forskerportrett: Klar for å bli din egen bestefar?. [Internett].  NTNU blog.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 26. november). Genredigering av mennesker. [Radio].  NRK P2 Nyhetslunch.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Genteknologiloven: Behold dagens regulering med differensiering.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Homo perfectus.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 30. mars). Hva skjer når du kan få barn med deg selv?. [Radio].  NRK P1.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen».
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Illness experience influenced and shaped by technology.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Klinisk etikk for tannleger Forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 09. mars). Mammografimarkering får kritikk. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Methods for ethics in health technology assessment.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 29. mars). Moderne bioteknologi. [Radio].  NRK P1.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). New diagnostic tests.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Når er nok, nok? Finnes det grenser for helsetjenester? Hvis ja, hvordan setter vi dem?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Opportunity cost of hospital care: mechanisms and policy implications in different countries.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Overbehandling og overdiagnostikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Overdiagnosis: a multi-level problem.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Public Health Ethics.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Refleksjoner over etikk-refleksjoner. Bruk av case i etikken: Muligheter og fallgruver.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Salvesens skremmende enkle valg. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(7)
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Setting limits to biotechnology: Why and how?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Social signs and discrimination of disability.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Some reasons why the rumor of the death of dignity may be slightly exaggerated.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknikk og etikk – som yin og yang?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknikk og etikk, Helsetjenestens Yin og Yang.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologi - utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologi – velsignelse eller forbannelse?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). The role of emotions in hard decisons. Which are they?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Think before you scan WHILE you can. BMJ. Electronic response.  362, s k3754 . doi: 10.1136/bmj.k3754
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Three ways to define overdiagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Tidlig ultralyd? «Det er det dummeste du kan gjøre!». Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 28. august). Ufødte liv:Når får et menneske rettigheter, og hva skal styre hvor grensen for abort skal gå?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Uredelighet i forskning – hva vet vi?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Velferdsteknologi fra en etisk innfallsvinkel.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Vil du bli din egen bestefar?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Vitenskapelig redelighet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). What to bear in mind when considering what not to do. Ethical challenges in disinvestment decisions.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Å bli sin egen bestefar. Bør vi gjøre alt som er mulig innen moderne reproduksjon? Hvordan sette grenser?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Å bli sin egen bestefar: Bør vi gjøre alt som er mulig innen moderne reproduksjon – og hvordan skal vi sette grenser (nå som gud er død og naturen redigeres av oss)?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Å ta fra de syke og gi til de friske. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20
 • Hofmann, Bjørn Morten & Brandsnes, Håkon (2018, 04. juli). Hevder tidligere Barca-president kjøpte en lever til fransk stjerne.  Dagbladet.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carima, Heinesen (2018, 09. februar). Nyretransplantasjon​. Å gi bort en del av seg selv.  Dagens Perspektiv i Plot.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carson, Siri Granum (2018). Ut av fagfilosofenes merkverdige verden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carson, Siri Granum (2018). Vi maner til filosofenes ansvar. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. jan. 2014 13:31

Prosjekter