Caroline Farsjø Aure

Faglige interesser

 • Geriatri
 • Ernæring
 • Helsetjenester til hjemmeboende eldre
 • Velferdsteknologi

Undervisning ved avdeling for sykepleievitenskap

Utdanning

 • Mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie, UiO, 2014
 • Bachelorgrad i sykepleie, Høyskolen Diakonova 2007

Arbeidserfaring

 • Forsker, Universitetet i Oslo. 2014-2015
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo.  2013 – 2014
 • Sykepleier, Oslo kommune. Hjemmetjenesten bydel Frogner 2011 – d.d.
 • Sykepleier, Oslo kommune. Hjemmetjenesten bydel Nordre Aker. 2012 -2015
 • Sykepleier, Oslo universitetssykehus, Aker. 2008 – 2011

Publikasjoner

 • Farsjø Aure, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2020). Promoting dietary awareness: Home‐dwelling older adults’ perspectives on using a nutrition application. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735. . doi: 10.1111/opn.12332
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Farsjø Aure, Caroline (2020). Introducing a nutritional app in supervised residences for independent living: Experiences of individuals with intellectual disabilities and their caregivers. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.  ISSN 1360-2322. . doi: 10.1111/jar.12784
 • Moen, Anne; Janson, Astri Letnes & Farsjø, Caroline (2019). Eldre og ernæring, I: Dagrun Engeset; Liv Elin Torheim & Nina Cecilie Øverby (red.),  Samfunnsernæring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030630.  6.4.  s 81 - 84
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2018). Using a tablet application about nutrition in home care - Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12685
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2018). Inspiring older people to eat healthily. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  249, s 194- 198 . doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-194 Vis sammendrag
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2016). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre, – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 166- 172 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57821

Se alle arbeider i Cristin

 • Farsjø Aure, Caroline; Moen, Anne & Kluge, Anders (2020). Aktivisering av eldre i ernæringsarbeid.
 • Farsjø Aure, Caroline (2017). APPETITT Utvikling av app om ernæring for eldre. Erfaringer fra utprøvinger i hjemmetjenesten..
 • Farsjø Aure, Caroline (2017). Appetitt - en app om ernæring for eldre.
 • Farsjø Aure, Caroline (2016). Demens pg ernæring.
 • Farsjø, Caroline (2016). Tilrettelegge for gode måltidsdøgn for eldre. APPETITT - APPlikasjon om Ernæring -TIlTak for helse og Trivsel.
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2016). Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring..
 • Hammer, Wenche Elisabeth; Farsjø Aure, Caroline & Hestdal Loso, Anette (2016). En dag med AGS. Avansert geriatrisk sykepleier i kommunehelsetjenesten..
 • Jeppestøl, Kristin; Moen, Anne & Farsjø, Caroline (2016). APPETITT - Nytte av nettbrettsapplikasjon om ernæring for eldre hjemmeboende.
 • Rotegård, Ann Kristin; de Grijs, Jannie M.; Østensen, Elisabeth & Farsjø, Caroline (2016). Documentation and Reporting of Nutrition – Interoperability, Standards, Practice and Procedures.
 • Farsjø Aure, Caroline (2015). Nutritional challenges and active aging - opportunities for early intervention.
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders; Wensaas, Gro Hilde; Skulberg, Vigdis Brit & Moen, Anne (2015). Uten mat og drikke.
 • Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2015). Ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre – potensialer i nettbrettapplikasjonen APPETITT.
 • Farsjø, Caroline; Jeppestøl, Kristin & Moen, Anne (2014). Teknologi for Aktiv Aldring.
 • Wensaas, Gro Hilde; Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2014). Kosthold og ernæring – kommunikasjon på nye måter..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. okt. 2015 15:00 - Sist endret 15. apr. 2016 13:17