Cecilie Knagenhjelm Hertzberg

Bilde av Cecilie Knagenhjelm Hertzberg
English version of this page
Rom 103
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Etikk i hjemmetjenesten
  • Eldreomsorg
  • Aktiv dødshjelp
  • Kvinnelig omskjæring
  • Kommunehelsetjenesten
  • Feltarbeid
  • Antropologi

Bakgrunn

Sosialantropolog utdannet ved UiO (2017). Utførte masterfeltarbeid i Nederland hos "right to die" organisasjonen NVVE. Skrev blant annet om aktiv dødshjelp og eldre, autonomi og selvmord i masteroppgaven Autonomous Until the End. An Ethnographic Study of Needing to Control Death and Dying in the Netherlands.

Har tidligere jobbet hos Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress. Gjorde kvalitativ datainnsamlig i første og andrelinje helsetjenesten, utforsket hvor kvinner som er omskåret befinner seg i det norske helsevesnet. 

Holder nå på med PhD prosjekt om etiske utfordringer i hjemmesykepleien. Har utført feltarbeid i hjemmesykepleien i tre kommuner i Norge. Prosjektet er finansiert av DAM i samarbeid med LHL. 

 

 

Publikasjoner

  • Lien, Inger-Lise & Hertzberg, Cecilie Knagenhjelm (2020). A system analysis of the mental health services in Norway and its availability to women with female genital mutilation. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15(11), s. 1–19. doi: 10.1371/journal.pone.0241194.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mars 2020 10:31 - Sist endret 30. aug. 2022 12:31