Cecilie Knagenhjelm Hertzberg

Bilde av Cecilie Knagenhjelm Hertzberg
English version of this page
Rom 162
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Etikk i hjemmetjenesten
  • Eldreomsorg
  • Aktiv dødshjelp
  • Kvinnelig omskjæring
  • Kommunehelsetjenesten

Bakgrunn

Sosialantropolog utdannet ved UiO (2017). Utførte masterfeltarbeid i Nederland hos "right to die" organisasjonen NVVE. Skrev blant annet om aktiv dødshjelp og eldre, autonomi og selvmord i masteroppgaven Autonomous Until the End. An Ethnographic Study of Needing to Control Death and Dying in the Netherlands.

Har tidligere jobbet hos Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress. Gjorde kvalitativ datainnsamlig i første og andrelinje helsetjenesten, utforsket hvor kvinner som er omskåret befinner seg i det norske helsevesnet. 

 

 

Publisert 12. mars 2020 10:31 - Sist endret 16. mars 2020 13:07