Christina Foss

Bilde av Christina  Foss
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt har hele tiden kretset omkring ulike problemstillinger knyttet til pasientperspektiv, medvirkning og empowerment. Min avhandling var basert på data fra spørreskjema som innhentet pasienters erfaringer med sykehusopphold. Interessen for pasienterfaringer har jeg trukket med meg videre i forskning knyttet til eldre pasienters erfaringer med medvirkning under sykehusopphold,  til undersøkelse av eldre pasienters erfaringer med utskrivningsprosessen fra sykehus til kommunale tjenester, til pasienter diagnostisert med diabetes type 2 og til pasienter diagnostisert med Parkinson's sykdom.

Jeg er opptatt av ulike sider ved dagens selvhjelps-ideologi, hvordan denne forstås, praktiseres og påvirker pasientene.

Pasienters erfaringer, medvirkning og empowerment er alle sider av samtidens forbrukerorienterte ideologier som også mestring - og læringssentrene er en del av. Jeg er opptatt av forskning som fremmer refleksjon over eksisterende praksiser og har til dels benyttet diskursanalyttiske tilnærminger.

 

Undervisning

 • Ansvarlig for kurs 4220 og 4303 Kvalitative metoder
 •  Ansvarlig for kurs 4320 Prosjektutvikling

Bakgrunn

 • Dr. Polit 2001 med avhandlingen: Kjønnet kvalitet? En studie av kvinnelige og mannlige pasienters sykehusopphold
 • Embetseksemen fra Institutt for Sykepleievitenskap i 1994 Hovedoppgave: Sykepleie-kjønn-handlekraft. Sosialisering til sykepleien i et kjønnsperspektiv
 • Jeg var utdannet sykepleier på Ullevål Sykepleierhøgskole i 1981.
 • Arbeidserefaring som sykepleier fra 1981-86, deretter som lærer/lektor på sykepleierhøgskole fram til jeg begynte som stipendiat ved Uio 1997 -2001
 • Ansatt som førsteamanuensis  ved UiO fra  2003, professor fra 2011.

Verv

 •   Medlem av somatisk forskningsutvalg for Helse-Midt

Samarbeid

 • Foucaultgruppen ved Helsam
 • Institutt for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
 • Anne Rogers Phd, Acss Professor of the Sociology of Health Care University of Manchester 

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2020). Perceptions of the scope of practice of nurse practitioners caring for older adults: level of agreement among different healthcare providers. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318. . doi: 10.1111/scs.12861 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ravn, Iben Munksgaard; Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Kvangarsnes, Marit; Foss, Christina & Knutsen, Ingrid Ruud (2020). In search of the changeable: An analysis of visual representations of nursing in Norwegian and Danish professional nursing journals, 1965–2016. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881.  00:12340, s 1- 11 . doi: 10.1111/nin.12340
 • Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud & Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881. . doi: 10.1111/nin.12378
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2019). The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  28(15-16), s 2911- 2923 . doi: 10.1111/jocn.14889 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud & Foss, Christina (2019). Coming from two different worlds—A qualitative, exploratory study of the collaboration between patient representatives and researchers. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  22(3), s 496- 503 . doi: 10.1111/hex.12875 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2018). Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study. Health Expectations.  ISSN 1369-6513. . doi: 10.1111/hex.12833 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  13(3) . doi: 10.1111/opn.12188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2017). Group affiliation in self-management: support or threat to identity?. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  20(1), s 159- 170 . doi: 10.1111/hex.12448 Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal & Foss, Christina (2017). Studying Complex Care Transitions from a Quantitative Perspective, In Karina Aase; Justin Waring & Lene Schibevaag (ed.),  Researching quality in care transitions : international perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62345-0.  3.  s 49 - 68 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Foss, Christina; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Kennedy, Anne; Portillo, Mari Carmen; Regaira, Elena; Serrano-Gil, Manuel; Lionis, Christos; Angelaki, Agapi & Rogers, Anne (2017). Negotiating diet in networks: a cross-European study of the experiences of managing type 2 diabetes. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  27(3), s 299- 310 . doi: 10.1177/1049732315610318
 • Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara & Foss, Christina (2017). Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? : gruppebaserte lærings- og mestringstilbud gjør det lettere å mestre sykdommen. Likevel takker halvparten nei til slike tilbud. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 12 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.60171 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Ingrid Ruud & Foss, Christina (2017). «Når de sier at det her kan ikke du spise, da blir jeg arg!» Å leve på den «rette» måten med diabetes type 2. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  7(4), s 280- 293 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-04-02
 • Portillo, Mari Carmen; Kennedy, Anne; Todorova, Elka; Regaira, Elena; Wensing, Michel; Foss, Christina; Lionis, Christos; Vassilev, Ivaylo; Goev, Valentin & Rogers, Anne (2017). Interventions and working relationships of voluntary organisations for diabetes self-management: A cross-national study. International Journal of Nursing Studies.  ISSN 0020-7489.  70, s 58- 70 . doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.001
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Foss, Christina & Bjørk, Ida Torunn (2016). The competence gap in community care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  36(1), s 27- 37 . doi: 10.1177/0107408315601814 Vis sammendrag
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit; Bjørk, Ida Torunn & Foss, Christina (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  15 . doi: 10.1186/s12912-016-0124-z Vis sammendrag
 • Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Kennedy, Anne; Todorova, Elka; Wensing, Michel; Lionis, Christos; Portillo, MC; Serrano-Gil, Manuel; Koetsenruijter, Jan; Mujika, Agurtzane & Rogers, Anne (2016). Connectivity, contest and the ties of self-management support for type 2 diabetes: a meta-synthesis of qualitative literature.. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  24(6), s 672- 686 . doi: 10.1111/hsc.12272
 • Foss, Christina & Knutsen, Ingrid Ruud (2016). Ny politikk på diabetesfeltet? Nøkkelinformanters syn på dagens og morgendagens tilbud. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(2), s 16- 30 . doi: 10.7557/14.4050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold & Myrstad, Hanne (2016). Utfordringer med å etablere en ny praksis. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/sykepleienf.2016.59483 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Koetsenruijter, Jan; van Eikelenboom, Nathalie; van Lieshout, Jan; Vassilev, Ivaylo; Lionis, Christos; Todorova, Elka; Portillo, Mari Carmen; Foss, Christina; Serrano-Gil, Manuel; Roukova, Poli; Angelaki, Agapi; Mujika, Agurtzane; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Rogers, Anne & Wensing, Michel (2016). Social support and self-management capabilities in diabetes patients: an international observational study. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  99(4), s 638- 643 . doi: 10.1016/j.pec.2015.10.029
 • Pumar-Mendez, MJ; Mujika, Agurtzane; Regaira, Elena; Vassilev, Ivaylo; Portillo, MC; Foss, Christina; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Knutsen, Ingrid Ruud; Serrano, M; Lionis, Chrisos; Wensing, Michel & Rogers, Anne (2016). Stakeholders in support systems for self-care for chronic illness: the gap between expectations and reality regarding their identity, roles and relationships.. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  20(3), s 434- 447 . doi: 10.1111/hex.12471
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Bjørk, Ida Torunn; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2015). Competence in advanced older people nursing: Development of 'Nursing older people - Competence evaluation tool'. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  10(1), s 59- 72 . doi: 10.1111/opn.12057
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit; Bjørk, Ida Torunn & Foss, Christina (2015). Nursing older people-competence evaluation tool: Development and psychometric evaluation. Journal of Nursing Measurement.  ISSN 1061-3749.  23(1), s 127- 153 . doi: 10.1891/1061-3749.23.1.127
 • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2015). Institutional logic in self-management support: coexistence and diversity.. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12277
 • Kennedy, Anne; Rogers, Anne; Vassiliev, Ivaylo; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Portillo, Mari Carmen; Mujika, Agurtzane; Serrano-Gil, Manuel; Lionis, Christos; Angelaki, Agapi; Ratsika, Nikoleta; Koetsenruijter, Jan & Wensing, Michel (2015). Dynamics and nature of support in the personal networks of people with type 2 diabetes living in Europe: Qualitative analysis of network properties. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  18(6), s 3172- 3185 . doi: 10.1111/hex.12306
 • Koetsenruijter, Jan; van Lieshout, Jan; Lionis, Christos; Portillo, Mari Carmen; Vassilev, Ivaylo; Todorova, Elka; Foss, Christina; Gil, Manuel Serrano; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Angelaki, Agapi; Mujika, Agurtzane; Roukova, Poli; Kennedy, Anne; Rogers, Anne & Wensing, Michel (2015). Social support and health in diabetes patients: An observational study in six European countries in an era of austerity. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10:e0135079(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0135079
 • Portillo, Mari Carmen; Regaira, Elena; Pumar-Méndez, María J.; Mujika, Agurtzane; Vassilev, Ivaylo; Rogers, Anne; Wensing, Michel; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Kennedy, Anne; Serrano, Manuel; Lionis, Christos; Angelaki, Agapi; Patelarou, Evridiki & Koetsenruijter, Jan (2015). Voluntary organizations and community groups as new partners in diabetes self-management and education: a critical interpretative synthesis. The diabetes educator.  ISSN 0145-7217.  41(5), s 550- 568 . doi: 10.1177/0145721715594026
 • Rogers, Anne; Vassilev, Ivaylo; Pumar, Maria J. Jesús; Todorova, Elka; Portillo, Mari Carmen; Foss, Christina; Koetsenruijter, Jan; Ratsika, Nikoleta; Serrano, Manuel; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Wensing, Michel; Roukova, Poli; Patelarou, Evridiki; Kennedy, Anne & Lionis, Christos (2015). Meso level influences on long term condition self-management: stakeholder accounts of commonalities and differences across six European countries. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  15(622) . doi: 10.1186/s12889-015-1957-1
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2014). The indispensable intermediaries: a qualitative study of informal caregivers’ struggle to achieve influence at and after hospital discharge. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14 . doi: 10.1186/1472-6963-14-331 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag & Foss, Christina (2014). Informal caregivers' participation when older adults in Norway are discharged from the hospital. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  22(2), s 155- 168 . doi: 10.1111/hsc.12071 Vis sammendrag
 • Koetsenruijter, Jan; van Lieshout, Jan; Vassilev, Ivaylo; Portillo, Mari Carmen; Serrano, Manuel; Knutsen, Ingrid Ruud; Roukova, Poli; Lionis, Christos; Todorova, Elka; Foss, Christina; Rogers, Anne & Wensing, Michel (2014). Social support systems as determinants of self-management and quality of life of people with diabetes across Europe: study protocol for an observational study. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  12(29) . doi: 10.1186/1477-7525-12-29
 • Kousoulis, Antonis A.; Patelarou, Evridiki; Shea, Sue; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Portillo, Mari Carmen; Pumar-Méndez, María J.; Mujika, Agurtzane; Rogers, Anne; Vassilev, Ivaylo; Serrano-Gil, Manuel & Lionis, Christos (2014). Diabetes self-management arrangements in Europe: A realist review to facilitate a project implemented in six countries. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6963-14-453
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Bjørk, Ida Torunn; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2013). Instruments Measuring Nursing Staff Competence in Community Health Care: A Systematic Literature Review. Home Health Care Management & Practice.  ISSN 1084-8223.  vol. 25(6), s 282- 294 . doi: 10.1177/1084822313494784
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Terragni, Laura & Foss, Christina (2013). Empowerment and Bariatric Surgery: Negotiations of Credibility and Control. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  23(1), s 66- 77 . doi: 10.1177/1049732312465966
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag & Foss, Christina (2012). Factors predicting a successful post-discharge outcome for individuals aged 80 years and over. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  12 . doi: 10.5334/ijic.691
 • Foss, Christina; Hofoss, Dag; Romøren, Tor Inge; Bragstad, Line Kildal & Kirkevold, Marit (2012). Eldres erfaringer med utskrivning fra sykehus. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  7(4), s 324- 333 . doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0154
 • Foss, Christina (2011). Det visuelle i sykepleieforskningen : en lite utnyttet mulighet. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  1(3), s 235- 244
 • Foss, Christina (2011). Elders and patient participation revisited - a discourse analytic approach to older persons' reflections on patient participation. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  20(13-14), s 2014- 2022 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03505.x
 • Foss, Ingrid Christina & Hofoss, Dag (2011). Elderly persons' experiences of participation in hospital discharge process. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  85(1), s 68- 73 . doi: 10.1016/j.pec.2010.08.025
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud & Foss, Christina (2011). Caught between conduct and free choice - a field study of an empowering programme in lifestyle change for obese patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  25(1), s 126- 133 . doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00801.x
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Terragni, Laura & Foss, Ingrid Christina (2011). Morbidly obese patients and lifestyle change: constructing ethical selves. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881.  18 . doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00538.x Vis sammendrag
 • Foss, Ingrid Christina (2010). Elders and patient participation revisited – a discourse analytic approach to elderly persons’ reflections on patient participation. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.
 • Foss, Ingrid Christina & Askautrud, Marianne (2010). Measuring the participation of elderly patients in the discharge process from hospital: a critical review of existing instruments. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  24, s 46- 55 . doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00788.x
 • Foss, Ingrid Christina & Hofoss, Dag (2010). Elderly persons' experiences of participation in hospital discharge process. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20884160
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud & Foss, Ingrid Christina (2010). Caught between conduct and free choice - a field study of an empowering programme in lifestyle change for obese patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318. . doi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20518867
 • Hegli, Tonje & Foss, Ingrid Christina (2009). De "tapte" forhandlinger eldre ektefellers erfaringer med medvirkning i møtet med hjemmesykepleien. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  29(2 = 92), s 23- 27 . doi: http://www.artikel.nu/Bob/GetBob.aspx?bobID=3112
 • Foss, Ingrid Christina & Kirkevold, Marit (2008). Unfolding the invisible of the visible: gendered constructions of patient participation. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881.  15(4), s 299- 308 . doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00419.x
 • Ellefsen, Bodil & Foss, Ingrid Christina (2005). Bidrag om kunnskapsutvikling og tilfredshetsforskning, I: Ingrid Christina Foss & Bodil Ellefsen (red.),  Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00483-0.  kapittel 2.  s 35 - 48
 • Ellefsen, Bodil & Foss, Ingrid Christina (2005). Epilog, I: Ingrid Christina Foss & Bodil Ellefsen (red.),  Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00483-0.  epilog.  s 209 - 212
 • Ellefsen, Bodil & Foss, Ingrid Christina (2005). Prolog, I: Ingrid Christina Foss & Bodil Ellefsen (red.),  Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00483-0.  Prolog.  s 13 - 16
 • Foss, Ingrid Christina & Ellefsen, Bodil (2005). Helsetjenesteforskning - noen refleksjoner, I: Ingrid Christina Foss & Bodil Ellefsen (red.),  Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00483-0.  kapittel 1.  s 17 - 34
 • Foss, Ingrid Christina & Ellefsen, Bodil (2004). De utydelige overtramp? Etiske utfordringer ved kvalitative studier. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  73(24), s 48- 51
 • Foss, Ingrid Christina & Hofoss, Dag (2004). Patients´ voices on satisfaction: Unheeded women and maltreated men?. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  73(24), s 48- 51
 • Foss, Ingrid Christina & Hofoss, Dag (2004). Patients´ voices on satisfaction: Unheeded women and maltreated men?. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  18, s 273- 280
 • Foss, Ingrid Christina & Hofoss, Dag (2004). Patients´ voices on satisfaction: Unheeded women and maltreated men?. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  18, s 273- 280
 • Foss, Ingrid Christina & Sundby, Johanne (2003). The construction of the gendered patient: hospital staff’s attitudes to female and male patients. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  49(1), s 45- 52
 • Foss, Ingrid Christina (2002). Gender bias in nursing care? Gender-related differences in patient satisfaction with the quality of nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  16, s 19- 26
 • Foss, Ingrid Christina & Ellefsen, Bodil (2002). The value of combining qualitative and quantitative approaches in nursing research by means of method triangulation. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  40(2), s 242- 248
 • Foss, Ingrid Christina (2000). Den usynlige pasient. Erfaringer med å ligge i korridor. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  22
 • Foss, Ingrid Christina (2000). Kjønn som variabel i pasienttilfredshet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  27, s 42- 45
 • Foss, Ingrid Christina (1997). Helsefag, kjønn og strategi, I: Hjørdis Alvsvåg; Norman Anderssen; Eva Gjengedal & Målfrid Råheim (red.),  Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0790-8.  kapittel 10.  s 243 - 265

Se alle arbeider i Cristin

 • Foss, Ingrid Christina & Ellefsen, Bodil (red.) (2005). Helsetjenesteforskning Perspektiver, metoder og muligheter. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00483-0.  243 s.
 • Krogstad, Unni & Foss, Ingrid Christina (1997). Det handler om å kunne snu seg. Sykepleie, kompetanse, handlekraft. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0803-3.  191 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Henni, Silje Havrevold & Foss, Christina (2018). A description of the role of advanced geriatric nurses in Norway – A qualitative study.
 • Stuhlfauth, Susanne & Foss, Christina (2017). Brukermedvirkning forskning-Erfaringer fra brukerrepresentanter og forskere.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus.
 • Foss, Ingrid Christina (2010). Man vil jo ikke forstyrre. Eldre menneskers erfaring med medvirkning i sykehus. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  2, s 16- 21
 • Foss, Ingrid Christina (2005). Pasient eller bruker? Maktdiskurser i det moderne helsevesen.
 • Foss, Ingrid Christina (2005). Pasient eller bruker. Spiller det noen rolle?.
 • Foss, Ingrid Christina (2004). Avmakt, makt og nye ideologier - skolens ansvar for å utdanne sykepleiere med blikk for de lavmælte pasientene.
 • Foss, Ingrid Christina (2004). Better health to”all” European Citizens .... or do we settle for the well-educated and high income groups?.
 • Foss, Ingrid Christina (2004). Does “user participation” have any gender in the discourse amongst health professionals?.
 • Foss, Ingrid Christina (2004). • Pasientbegrepet i forvitring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 14. mars 2019 15:22

Prosjekter

Forskergrupper