Christina Foss

Professor
Bilde av Christina  Foss
English version of this page
Telefon +47-22850639
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for sykepleievitenskap Nedre Ullevål 9 0850 Oslo
Postadresse Avdeling for sykepleievitenskap Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt har hele tiden kretset omkring ulike problemstillinger knyttet til pasientperspektiv, medvirkning og empowerment. Min avhandling var basert på data fra spørreskjema som innhentet pasienters erfaringer med sykehusopphold. Interessen for pasienterfaringer har jeg trukket med meg videre i forskning knyttet til eldre pasienters erfaringer med medvirkning under sykehusopphold, og også til undersøkelse av eldre pasienters erfaringer med utskrivningsprosessen fra sykehus til kommunale tjenester.

Jeg er opptatt av ulike sider ved dagens  empowerment-ideologi, hvordan denne forstås, praktiseres og påvirker pasientene.

Pasienters erfaringer, medvirkning og empowerment er alle sider av samtidens forbrukerorienterte ideologier som også mestring - og læringssentrene er en del av. Jeg er opptatt av forskning som fremmer refleksjon over eksisterende praksiser og har til dels benyttet diskursanalyttiske tilnærminger.

Jeg har en 20% -stilling på Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Undervisning

 • Ansvarlig for kurs 4011 Sykepleievitenskap og - tjeneste
 • Ansvarlig for doktorgradsseminarene ved Avdeling for sykepleievitenskap, som går en dag i måneden

Bakgrunn

 • Dr. Polit 2001 med avhandlingen: Kjønnet kvalitet? En studie av kvinnelige og mannlige pasienters sykehusopphold
 • Embetseksemen fra Institutt for Sykepleievitenskap i 1994 Hovedoppgave: Sykepleie-kjønn-handlekraft. Sosialisering til sykepleien i et kjønnsperspektiv
 • Jeg var utdannet sykepleier på Ullevål Sykepleierhøgskole i 1981.
 • Arbeidserefaring som sykepleier fra 1981-86, deretter som lærer/lektor på sykepleierhøgskole fram til jeg begynte som stipendiat ved Uio 1997 -2001
 • Ansatt som førsteamanuensis  ved UiO fra  2003.

Verv

 • Medlem av instituttråd
 • Medlem av somatisk forskningsutvalg for Helse-Nord
 • Det medisinske fakultets representant i Nasjonalt råd for helse-og sosialfagutdanning

Samarbeid

 • Foucaultgruppen ved Helsam
 • Institutt for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
 • Anne Rogers Phd, Acss Professor of the Sociology of Health Care University of Manchester 

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735. . doi: 10.1111/opn.12188
 • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2017). Group affiliation in self-management: support or threat to identity?. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  20(1), s 159- 170 . doi: 10.1111/hex.12448 Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal & Foss, Christina (2017). Studying Complex Care Transitions from a Quantitative Perspective, In Karina Aase; Justin Waring & Lene Schibevaag (ed.),  Researching quality in care transitions : international perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62345-0.  3.  s 49 - 68 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Foss, Christina; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Kennedy, Anne; Portillo, Mari Carmen; Regaira, Elena; Serrano-Gil, Manuel; Lionis, Christos; Angelaki, Agapi & Rogers, Anne (2017). Negotiating diet in networks: a cross-European study of the experiences of managing type 2 diabetes. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  27(3), s 299- 310 . doi: 10.1177/1049732315610318
 • Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara & Foss, Christina (2017). Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? : gruppebaserte lærings- og mestringstilbud gjør det lettere å mestre sykdommen. Likevel takker halvparten nei til slike tilbud. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 12 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.60171 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Ingrid Ruud & Foss, Christina (2017). «Når de sier at det her kan ikke du spise, da blir jeg arg!» Å leve på den «rette» måten med diabetes type 2. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  7(4), s 280- 293 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-04-02
 • Portillo, Mari Carmen; Kennedy, Anne; Todorova, Elka; Regaira, Elena; Wensing, Michel; Foss, Christina; Lionis, Christos; Vassilev, Ivaylo; Goev, Valentin & Rogers, Anne (2017). Interventions and working relationships of voluntary organisations for diabetes self-management: A cross-national study. International Journal of Nursing Studies.  ISSN 0020-7489.  70, s 58- 70 . doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.001
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Foss, Christina & Bjørk, Ida Torunn (2016). The competence gap in community care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  36(1), s 27- 37 . doi: 10.1177/0107408315601814 Vis sammendrag
 • Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Hofoss, Dag; Kirkevold, Marit; Bjørk, Ida Torunn & Foss, Christina (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  15 . doi: 10.1186/s12912-016-0124-z Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Stuhlfauth, Susanne & Foss, Christina (2017). Brukermedvirkning forskning-Erfaringer fra brukerrepresentanter og forskere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 14. mars 2012 10:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter