dagmarab

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Min faglige og samfunns-interesse er å belyse kompleksiteten i mestring hos mennesker med kroniske lidelser, med særlig fokus på utsatte grupper.

Doktorgradsprosjektet utforsker viktigheten av sosiale nettverk hos pasienter med Diabetes 2 i Norge. Relevant kompetanseområde er helse i et samfunnsperspektiv.  

Ansatt som doktorgradsstipendiat gjennom Nasjonalt Kompetansesenter for Læring og Mestring (NK LMS).

Bakgrunn

Utdannet sosiolog. Mastergradsarbeidet har bestått i å kartlegge og utforske seksuelle krenkelser i relasjoner blant ungdom. Faglig spesialisering i nære relasjoner, kompetanseområde: vold i nære relasjoner.

Har jobbet som forskningsassistent på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Bidrog som medforfatter i publikasjonen av rapport Voldsutsatte barn og unge i Oslo Forekomst og innsatsområder for forebygging. 

Samarbeid

Publikasjoner

  • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2018). Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study. Health Expectations.  ISSN 1369-6513. . doi: 10.1111/hex.12833 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2017). Group affiliation in self-management: support or threat to identity?. Health Expectations.  ISSN 1369-6513.  20(1), s 159- 170 . doi: 10.1111/hex.12448 Vis sammendrag
  • Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara & Foss, Christina (2017). Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? : gruppebaserte lærings- og mestringstilbud gjør det lettere å mestre sykdommen. Likevel takker halvparten nei til slike tilbud. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 12 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.60171 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Rogers, Anne & Foss, Christina (2015). Institutional logic in self-management support: coexistence and diversity.. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12277
  • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(1), s 3- 19 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Stenberg, Una; Henriksen, Ann-Helen; Bossy, Dagmara; Haaland-Øverby, Mette; Kristjansdottir, Olöf Birna; Olsson, Ann Britt Sandvin; Vågan, Andre & Westermann, Karl Fredrik (2019). Forskning fra NK LMH.
  • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne; Hjärthag, Fredrik & Bossy, Dagmara (2019). Pårørendestøtte - hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?.
  • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Bossy, Dagmara (2014). Bare en bagatell?. Tidsskrift for helsesøstre.  (2), s 39- 42

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2012 10:10 - Sist endret 27. jan. 2014 10:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter