Eli Feiring

Bilde av Eli Feiring
English version of this page
Telefon +47-22850528
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Etikk og offentlig politikkutforming
 • Rettigheter og demokratisk legitimitet
 • Ressursfordeling, prioritering
 • Sosial ulikhet og helse
 • Risikomedisin, livsstil og ansvar
 • Paternalisme

Veiledning

 • Som over
 • Organisasjonsstudier
 • Kunnskapsinformert politikk
 • Kvalitative metoder

Undervisning

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Bakgrunn

Eli Feiring er dr.polit. i statsvitenskap fra UiO (2004). Hun har vært tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi som førsteamanuensis fra 2008. Tidligere har hun vært post. doc. ved Instiuttt for statvitenskap, UiO. Hun har vært ansatt som forsker og stipendiat ved Forskningsstiftelsen Fafo og som studentstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har også bakgrunn fra sentralforvaltningen og har vært sekretær for flere offentlige utredningsutvalg.

Hjemmeside

Verv

 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst Norge (REK Sør-Øst).

Samarbeid

Emneord: Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten

Publikasjoner

 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2018). Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(342) . doi: 10.1186/s12913-018-3137-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feiring, Eli (2017). Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling?. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 2019- 2027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feiring, Eli & Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17(747) . doi: 10.1186/s12913-017-2683-4
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2016). Prioritering i praksis. Onkonytt.  ISSN 1503-7886.  (2), s 58- 61
 • Feiring, Eli (2015). Lifestyles, In Henk ten Have (ed.),  Encyclopedia of Global Bioethics.  Springer.  ISBN 978-3-319-05544-2.  Entry Lifestyles.  s 1 - 11
 • Feiring, Eli (2014). Private helseforsikringer - et gode?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel.  s 117 - 126
 • Feiring, Eli & Ugstad, Kristian (2014). Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(500) . doi: 10.1186/s12913-014-0500-x
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2013). Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health?. Journal of Clinical Research & Bioethics.  ISSN 2155-9627.  5(1) . doi: 10.4172/2155-9627.1000169
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på liv og helse, I: Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (red.),  Forskning og penger.  Forskningsetiske komiteer.  ISBN 978-82-7682-063-8.  Kapittel.  s 79 - 92
 • Bringedal, Berit & Feiring, Eli (2011). On the relevance of personal responsibility in priority setting: a cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  37(6), s 357- 361 . doi: 10.1136/jme.2010.038844
 • Bringedal, Berit; Feiring, Eli & Berøe, Kristine (2011). Social disparities in health and the physician's role. A call for clarifying the professional ethical code. World medical journal : official journal of the World medical association.  ISSN 0049-8122.  57(5), s 196- 198
 • Feiring, Eli (2009). REASSESSING INSURERS' ACCESS TO GENETIC INFORMATION: GENETIC PRIVACY, IGNORANCE, AND INJUSTICE. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  23(5), s 300- 310 . doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00653.x
 • Feiring, Eli (2008). Lifestyle, Responsibility, and Justice. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  34(1), s 33- 36 . doi: 10.1136/jme.2006.019067
 • Feiring, Eli (2008). Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics.  ISSN 0269-9702. . doi: 10.111/j.1467-8519.00653.x
 • Feiring, Eli (2008). Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil?. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie.  ISSN 1503-9595.  1, s 58- 64
 • Feiring, Eli & Huseby, Robert (2007). Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 4.  s 69 - 83
 • Feiring, Eli (2006). Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  47, s 575- 587
 • Feiring, Eli (2006). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  9, s 44- 47
 • Feiring, Eli (2005). Legitime prioriteringsbeslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  (Årg. 8, nr 2), s 65- 72
 • Feiring, Eli; Nagel, Hilde & Mæhle, Synne Sæther (2002). To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (99), s 52- 70

Se alle arbeider i Cristin

 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 383- 386
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.
 • Feiring, Eli (2012). Maksimal pris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på helse.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2011). Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health.
 • Feiring, Eli (2008, 12. april). Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. [Internett].  Nytt fra Norges forskningsråd.
 • Feiring, Eli (2008). Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?.
 • Feiring, Eli (2008). Usunn livsstil - hva så?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Feiring, Eli (2007). Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48
 • Feiring, Eli (2007, 24. august). Rettighetsfesting av eldreomsorg.  Morgenbladet.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting som styringsverktøy.
 • Feiring, Eli (2005). Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt.
 • Feiring, Eli (2004, 07. mai). Rasjonering av helsehjelp.  Klassekampen.
 • Feiring, Eli (2004). Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp.
 • Feiring, Eli (1998). Er ventelisteordningen bare tull?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Falkum, Eivind; Feiring, Eli & Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. FAFO-rapport. 193.
 • Feiring, Eli (1992). Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 5. feb. 2015 15:12