Eli Feiring

Bilde av Eli Feiring
English version of this page
Telefon +47 22850528
Mobiltelefon +47 98413965
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk og offentlig politikkutforming
 • Rettigheter og demokratisk legitimitet
 • Ressursfordeling, prioritering
 • Sosial ulikhet og helse
 • Risikomedisin, livsstil og ansvar
 • Paternalisme

Veiledning

 • Som over
 • Organisasjonsstudier
 • Kunnskapsinformert politikk
 • Kvalitative metoder

Undervisning

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Bakgrunn

Eli Feiring er dr.polit. i statsvitenskap fra UiO (2004). Hun har vært tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi som førsteamanuensis fra 2008. Tidligere har hun vært post. doc. ved Instiuttt for statvitenskap, UiO. Hun har vært ansatt som forsker og stipendiat ved Forskningsstiftelsen Fafo og som studentstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har også bakgrunn fra sentralforvaltningen og har vært sekretær for flere offentlige utredningsutvalg.

Hjemmeside

Verv

 • Medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst Norge (REK Sør-Øst).

Samarbeid

 • NNPE – Nordic Network on Political Ethics
Emneord: Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten

Publikasjoner

 • Håvi, Gry; Feiring, Eli & Opheim, Randi (2022). «Mer enn bare en håndlanger»: oppfatninger om sykepleierens betydning for kvalitet ved koloskopi. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 17. doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.90030.
 • Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn Morten & Feiring, Eli (2022). On the person in personal health responsibility. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 23(1). doi: 10.1186/s12910-022-00802-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjelsnes, Ashwanee A & Feiring, Eli (2022). Models of integrated care for older people with frailty: a horizon scanning review. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(4). doi: 10.1136/bmjopen-2021-060142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Heidi M. & Feiring, Eli (2022). Local public health projectification in practice: a qualitative study of facilitators and barriers to a public health plan implementation. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. doi: 10.1177/14034948221080402.
 • Waggestad-Stoa, Malin Nuth; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2022). Barriers and facilitators to adopting horizon scanning to identify novel integrated care models: a qualitative interview study. BMJ Innovations. ISSN 2055-8074. s. 1–7. doi: 10.1136/bmjinnov-2021-000804. Fulltekst i vitenarkiv
 • HAIG, YLVA & Feiring, Eli (2022). Stakeholder views of the development of a clinical quality registry for interventional radiology: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 44. doi: 10.1186/s12913-021-07423-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Solberg, Carl Tollef (2021). Priority setting of COVID-19 vaccines in Norway: Advice and process (English translation) . Michael. ISSN 1893-9651. 28, s. 49–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Solberg, Carl Tollef (2021). Prioritering av koronavaksine: Råd og prosess. Michael. ISSN 1893-9651. 18(28), s. 49–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elster, Jakob & Feiring, Eli (2020). Når er registerbasert helse- og helsetjenesteforskning uten samtykke etisk forsvarlig? I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 452–474.
 • Feiring, Eli & Westdahl, Stine (2020). Factors influencing the use of video interpretation compared to in-person interpretation in hospitals: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20(856). doi: 10.1186/s12913-020-05720-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). ‘There is no such thing as getting sick justly or unjustly’–a qualitative study of clinicians’ beliefs on the relevance of personal responsibility as a basis for health prioritisation . BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-020-05364-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2020-106120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2019-105612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling & Feiring, Eli (2019). Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics. ISSN 1754-9973. 12(2), s. 145–157. doi: 10.1093/phe/phz009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Friis, Tori (2019). Facilitators and barriers to clincians' use of COPD action plans in self-management support: A qualitative study. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2019.11.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Lie, Astrid Eidesvik (2018). Factors perceived to influence implementation of task shifting in highly specialised healthcare: a theory-based qualitative approach. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18:899, s. 1–10. doi: 10.1186/s12913-018-3719-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2018). Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18. doi: 10.1186/s12913-018-3137-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17(747). doi: 10.1186/s12913-017-2683-4.
 • Feiring, Eli (2017). Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling? Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 2019–2027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2016). Prioritering i praksis. Onkonytt. ISSN 1503-7886. s. 58–61.
 • Feiring, Eli (2015). Lifestyles. I ten Have, Henk (Red.), Encyclopedia of Global Bioethics. Springer. ISSN 978-3-319-05544-2. s. 1–11. doi: 10.1007/978-3-319-05544-2_273-1.
 • Feiring, Eli (2014). Private helseforsikringer - et gode? I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 117–126.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2013). Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health? Journal of Clinical Research & Bioethics. ISSN 2155-9627. 5(1). doi: 10.4172/2155-9627.1000169.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på liv og helse. I Fossheim, Hallvard & Ingierd, Helene C. (Red.), Forskning og penger. Forskningsetiske komiteer. ISSN 978-82-7682-063-8. s. 79–92.
 • Bringedal, Berit; Feiring, Eli & Berøe, Kristine (2011). Social disparities in health and the physician's role. A call for clarifying the professional ethical code. World medical journal : official journal of the World medical association. ISSN 0049-8122. 57(5), s. 196–198.
 • Bringedal, Berit & Feiring, Eli (2011). On the relevance of personal responsibility in priority setting: a cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 37(6), s. 357–361. doi: 10.1136/jme.2010.038844.
 • Feiring, Eli (2009). REASSESSING INSURERS' ACCESS TO GENETIC INFORMATION: GENETIC PRIVACY, IGNORANCE, AND INJUSTICE. Bioethics. ISSN 0269-9702. 23(5), s. 300–310. doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00653.x.
 • Feiring, Eli (2008). Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics. ISSN 0269-9702. doi: 10.111/j.1467-8519.00653.x.
 • Feiring, Eli (2008). Lifestyle, Responsibility, and Justice. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 34(1), s. 33–36. doi: 10.1136/jme.2006.019067.
 • Feiring, Eli (2008). Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil? RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie. ISSN 1503-9595. 1, s. 58–64.
 • Feiring, Eli & Huseby, Robert (2007). Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 69–83.
 • Feiring, Eli (2006). Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 47, s. 575–587.
 • Feiring, Eli (2006). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 9, s. 44–47.
 • Feiring, Eli (2005). Legitime prioriteringsbeslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. s. 65–72.
 • Feiring, Eli; Nagel, Hilde & Mæhle, Synne Sæther (2002). To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 52–70.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torjusen, Marius Lamberg; Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias & Feiring, Eli (2022). Priority setting in Norwegian municipal health and care services: A content analysis of policy documents. BMJ Global Health. ISSN 2059-7908. 7. doi: 10.1136/bmjgh-2022-ISPH.73.
 • Feiring, Eli (2021). Social insurance, mutualistic insurance and genetic information. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2021-107542.
 • Feiring, Eli (2020). Horizon scanning in health service research.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity? .
 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3, s. 383–386.
 • Feiring, Eli (2012). Maksimal pris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på helse.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2011). Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health.
 • Feiring, Eli (2008). Usunn livsstil - hva så? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Feiring, Eli (2008). Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. [Internett]. Nytt fra Norges forskningsråd.
 • Feiring, Eli (2008). Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?
 • Feiring, Eli (2007). Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting av eldreomsorg. [Avis]. Morgenbladet.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting som styringsverktøy.
 • Feiring, Eli (2004). Rasjonering av helsehjelp. [Avis]. Klassekampen.
 • Feiring, Eli (1998). Er ventelisteordningen bare tull? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Norwegian Institute of Public Health. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet, Koronavaksinasjonsprogrammet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feiring, Eli (2005). Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt. Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Feiring, Eli (2004). Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp. Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo.
 • Falkum, Eivind; Feiring, Eli & Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. Forskningsstiftelsen Fafo. ISSN 82-7422-153-2.
 • Feiring, Eli (1992). Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 22. sep. 2021 13:30