Elisabeth Martinsen Goffeng

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til feltet arbeidsmiljø; nærmere bestemt arbeidsmedisin. I tillegg til å være ansatt 20% ved HELSAM som vit.ass., er jeg ansatt 60% ved STAMI ved Avdeling for Epidemiologi og Arbeidsmedisin i en tilsvarende stilling.

Jeg er opptatt av arbeidstidsordninger som avviker fra normalarbeidsdag/normal arbeidsuke, fordi irregulære arbeidstidsordninger i økende grad finnes både internasjonalt og i norsk arbeidsliv. Selv om uheldige virkninger av skiftarbeid og utvidede arbeidstidsordninger finnes godt dokumentert på lang sikt, finnes det lite dokumentasjon av effekter på sikkerhet og helse av enkeltstående lange dager eller enkeltstående utvidede arbeidsblokker.

Jeg deltar som prosjektmedarbeider i en studie som fokuserer på arbeidstidsordninger. Studien har som mål å se på om en lang arbeidsdag medfører risiko for feilhandlinger som følge av fatigue, eller om slik risiko kan knyttes til komprimerte arbeidsblokker. I tillegg ses det på om en lang arbeidsdag eller en komprimert arbeidsblokk medfører endringer i hjerteratevariabilitet som et  uttrykk for tidlig markør for hjertesykdom? Studien er en tverrsnittsstudie hvor utvalget inkluderer pleiepersonell ved Vea sykehjem som har dispensasjon fra AMLs arbeidstidsbestemmelser samt kabinansatte og piloter i SAS som er omfattet av EUs bestemmelser om arbeidstid i luftfart (EO-OPS)

Bakgrunn

Jeg har tre års erfaring som sykepleier i barne- og ungdomspsykiatri (SSBU). I tillegg har jeg har over 30 års erfaring som kabinansatt i SAS.

Jeg fullførte min embetseksamen ved Institutt for Sykepleievitenskap i 2004, hvor hovedoppgavens tittel var ”Arbeid og fravær – analyse av fraværsstatistikker som grunnlag for helsefremmende arbeid i et flyselskap. ”

Senere har jeg eksamen i enkeltemner ved UiB og Bedriftsøkonomisk Institutt: Arbeidsliv, Historie og Samfunn (AHS101-F, UiB) høst 2004, BI Styrekompetanse, 2007, Organisasjonsutvikling og endring 2008, BI,  Arbeidspsykologi ( PSYK104-F, UiB), 2009.   

Last ned CV som pdf.

Samarbeid

Prosjektet jeg deltar i er et samarbeid mellom HELSAM, STAMI, Flymedisinsk Instiutt, University of Eastern Finland, og  Jikei Institute, Japan

Publikasjoner

  • Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Sirnes, Per Anton; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Øvstebø, Reidun; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Matre, Dagfinn; Nielsen, Pia; Heglum, Hanne Siri Amdahl; Hammer, Stine Eriksen & Skogstad, Marit (2020). Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health.  ISSN 1660-4601.  17(2) . doi: 10.3390/ijerph17020589 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Tarvainen, Mika P.; Järvelin-Pasanen, Susanna; Wagstaff, Anthony; Skare, Øivind & Lie, Jenny-Anne Sigstad (2019). Cardiac Autonomic Activity in Commercial Aircrew During an Actual Flight Duty Period. Aerospace Medicine and Human Performance.  ISSN 2375-6314.  90(11), s 945- 952 . doi: 10.3357/AMHP.5389.2019 Vis sammendrag
  • Goffeng, Elisabeth Martinsen; Wagstaff, Anthony; Nordby, Karl-Christian; Meland, Anders; Goffeng, Lars Ole; Skare, Øivind; Lilja, Didrik & Lie, Jenny-Anne Sigstad (2019). Risk of fatigue among airline crew during 4 consecutive days of flight duty. Aerospace Medicine and Human Performance.  ISSN 2375-6314.  90(5), s 466- 474 . doi: 10.3357/AMHP.5236.2019 Vis sammendrag
  • Goffeng, Elisabeth Martinsen; Nordby, Karl-Christian; Tarvainen, Mika P.; Järvelin-Pasanen, Susanna; Wagstaff, Anthony; Goffeng, Lars Ole; Bugge, Merete Drevvatne; Skare, Øivind & Lie, Jenny-Anne Sigstad (2018). Fluctuations in heart rate variability of health care workers during four consecutive extended work shifts and recovery during rest and sleep. Industrial Health.  ISSN 0019-8366.  56(2), s 122- 131 . doi: 10.2486/indhealth.2017-0100 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. apr. 2015 11:59 - Sist endret 7. mai 2015 14:40