elisgjer

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Publikasjoner

 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(54) . doi: 10.1186/s12910-018-0297-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 22- 36 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03
 • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 13 . doi: 10.1177/0969733017747957
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(1) . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 447- 450 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0284
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  16 . doi: 10.1186/s12877-016-0179-4
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2016). Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(1), s 92- 110 . doi: 10.1177/0969733016629770
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2016). Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(2), s 165- 173 . doi: 10.1177/0969733016667774
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Lillemoen, Lillian (2016). The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(70), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-016-0158-5
 • Tønnessen, Siri; Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2016). Refleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  10(1), s 75- 90 . doi: 10.5324/eip.v10i1.1844 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communications and shared decision-making in Norwegian nursing homes - experiences and perspectives of patients and relatives. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  15(103) . doi: 10.1186/s12877-015-0096-y
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). Coercion in nursing homes: Perspectives of patients and relatives. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  23(3), s 253- 264 . doi: 10.1177/0969733014564907
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Dreyer, Anne; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2014). Etisk kompetanseheving i norske kommuner-hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  8(2), s 31- 49
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). How to avoid and prevent coercion in nursing homes: A qualitative study. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(6), s 632- 644 . doi: 10.1177/0969733012473012
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1935- 1939 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0237
 • Forsetlund, Signe Louise; Eike, Morten Christoph; Gjerberg, Elisabeth & Vist, Gunn Elisabeth (2011). Effect of interventions to reduce potentially inappropriate use of drugs in nursing homes: a systematic review of randomised controlled trials. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  11 . doi: 10.1186/1471-2318-11-16
 • Gjerberg, Elisabeth & Amble, Nina (2011). "Train the trainer" - refleksjonsgrupper i pleie- og omsorgssektoren :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 134- 141
 • Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Bjørndal, Arild (2011). Staff and family relationships in end-of-life nursing home care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(1), s 42- 53 . doi: 10.1177/0969733010386160
 • Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Bollig, Georg (2010). Ethical challenges in the provision of end-of-life care in Norwegian nursing homes. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  71(4), s 677- 684 . doi: 10.1016/j.socscimed.2010.03.059
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Pleie og omsorg i grenselandet mellom frivillighet og tvang.Pleiepersonells erfaringer med å hjelpe personer med demens i personlig stell. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  5(4), s 294- 301
 • Amble, Nina & Gjerberg, Elisabeth (2009). Refleksjon som praksis i arbeid med mennesker - om utvikling av nye organisasjonsformer ved bruk av interaktiv forskning. Tidsskrift for Arbejdsliv.  ISSN 1399-1442. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth & Amble, Nina (2009). Pleie - og omsorgssektoren som lærende organisasjon. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 36- 42
 • Johansen, Monica Skjøld & Gjerberg, Elisabeth (2009). Unitary Management, Multiple Practices. Journal of Health Organisation & Management.  ISSN 1477-7266.  23(4), s 1- 13
 • Amble, Nina & Gjerberg, Elisabeth (2007). Dypdykk i reklame: om mestring i kreative organisasjoner. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  15(4), s 353- 379
 • Gjerberg, Elisabeth & Bjørndal, Arild (2007). Hva er en god død i sykehjem?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  2(3), s 174- 180 Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth & Sørensen, Bjørg Aase (2006). Enhetlig ledelse - fortsatt en varm potet?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(8), s 1063- 1066 Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth (2004). En ny lege-sykepleier-relasjon - endringer i en tradisjonell kjønnsbundet relasjon, I:  Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-10-04752-3.  Kapittel.  s 85 - 93
 • Gjerberg, Elisabeth (2004). Leger og kjønn - spiller det noen rolle?, I: Rannveig Dahle & Kirsten Thorsen (red.),  Velferdstjenester i endring. Når politikk blir praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0112-0.  Kapittel.  s 141 - 161
 • Amble, Nina & Gjerberg, Elisabeth (2003). Emosjonelt arbeid og mestringspraksis. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  11(3), s 248- 272
 • Gjerberg, Elisabeth (2003). Leger i par. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(16), s 2300- 2303
 • Gjerberg, Elisabeth (2003). Women doctors in Norway: the challenging balance between career and family life. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  57, s 1327- 1341
 • Gjerberg, Elisabeth (2003). Women doctors in Norway: the challenging balance between career and family life. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  57, s 1327- 1341
 • Gjerberg, Elisabeth (2002). Gender similarities in doctors' preferences - and gender differences in final specialisation. Social science & medicine.  ISSN 0271-7123.  54, s 591- 605
 • Gjerberg, Elisabeth (2002). Gender similarities in doctors’ preferences – and gender differences in final specialisation. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  54, s 591- 605
 • Gjerberg, Elisabeth & Abrahamsen, Bente (2002). Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki, I: Anne Lise Ellingsæter & Jorun Solheim (red.),  Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30563-3.  Kapittel.  s 291 - 311
 • Gjerberg, Elisabeth (2001). Medical women - towards integration? An analysis of the speciality choice made by two cohorts of Norwegian doctors. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  52, s 331- 343
 • Gjerberg, Elisabeth & Kjølsrød, Lise (2001). The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse. Social science & medicine.  ISSN 0271-7123.  52, s 189- 202
 • Gjerberg, Elisabeth (2000). Likestilling tar tid - mye står igjen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  120, s 89
 • Gjerberg, Elisabeth & Hofoss, Dag (1998). Dette er ikke noe for småjenter. Legers forståelse av kjønnsforskjeller i spesialitetsvalg. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 3- 28

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerberg, Elisabeth (2005). En vurdering av metodologiske styrker og svakheter med utgangspunkt i egen forskning på tjenesteyterne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215004839.  19 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy..
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Amble, Nina & Gjerberg, Elisabeth (2015). Når mannen steller hjemme - hva steller han med?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  26(143), s 28- 29
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2015). Mental health care, ethics and coercion. Experience with ethics reflection groups. Preliminary findings from a focus group study.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Gjerberg, Elisabeth (2014). How is advance care planning carried out? A survey of Norwegian nursing homes.. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth; Hem, Marit Helene; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2013). Hvordan redusere og forebygge bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2013). Measuring results of moral case deliberation. Reflections on a research design.
 • Pedersen, Reidar; Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2013). Ny lovgivning for bruk av tvang i sykehjem-framskritt eller tvangstrøye?.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Evaluering av den nasjonale etikksatsing i kommunene.
 • Gjerberg, Elisabeth & Amble, Nina (2011). Refleksjon, handling og mestring. Et forsknings- og utviklingsprosjekt 2005-2011. AFI Notat. 2. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hva er etikk og etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hvorfor og hvordan arbeide systematisk med etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens eget behov for etisk refleksjon.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Refleksjonsgrupper.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang.
 • Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2011). I grenselandet mellom frivillighet og tvang. En kvalitativ studie i sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Ethical challenges in Norwegian nursing homes: the experience of patterns and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Informed concent and ethical challenges in nursing homes. The experiences an views of patients and next of kin.
 • Forsetlund, Signe Louise; Eike, Morten Christoph; Gjerberg, Elisabeth & Vist, Gunn Elisabeth (2010). Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk. Rapport fra Kunnskapssenteret. 14/2010.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). Bruk av tvang i sykehjem - erfaringer i lys av Lov om pasientrettigheter kap. 4 A.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2010). The area between voluntariness and coercion. Nursing staff's experiences with helping patients with dementia in their daily care.
 • Holte, Hilde H.; Gjerberg, Elisabeth & Johansen, Marit (2010). Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry. Rapport fra Kunnskapssenteret. 6/2010.
 • Paulsen, Jens Erik & Gjerberg, Elisabeth (2010). Autonomy and Dignity in Nursing Homes.
 • Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Gjerberg, Elisabeth (2010). Tvang og makt i helsetjenesten - Praktiske utfordringer i møte med lovgivningen.
 • Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2010). Bruk av tvang i sykehjem - hva vet vi: Praksis i etterkant av det nye lovverket.
 • Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2010). Hva er etikk og hvilke etiske utfordringer strever de ansatte med, og hva kan vi gjøre med det?.
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Forsetlund, Signe Louise (2009). Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase?. Rapport fra Kunnskapssenteret. 1/2009.
 • Gjerberg, Elisabeth; Flottorp, Signe Agnes & Holte, Hilde H (2008). Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Rapport fra Kunnskapssenteret. 21/2008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Fretheim, Atle (2006). Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus. Rapport fra Kunnskapssenteret. 14/2006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth & Sørensen, Bjørg Aase (2006). Enhetlig ledelse i sykehus. AFI-rapport. 3. Vis sammendrag
 • Heen, Hanne & Gjerberg, Elisabeth (2005). Styring gjennom frivillighet. Styring og samarbeid i fastlegeordningen. AFI-rapport. 6. Vis sammendrag
 • Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude & Gjerberg, Elisabeth (2004). Utredning om omstilling. AFI-notat. 3.
 • Amble, Nina; Enehaug, Heidi; Forseth, Ulla; Gjerberg, Elisabeth; GRIMSMO, Asbjørn; Hauge, Torild I. & Winther, Fredrik (2003). Arbeidsmiljø og mestring hos frontlinjearbeidere i flytransporttjenesten. AFI-rapport. 6. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth (2000). Kvinner i medisin - endring og stabilitet. ylf-forum.  ISSN 0803-172X.  (10), s 3- 4
 • Gjerberg, Elisabeth (2000). Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensiering i legers spesialitetsvalg. Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie. 10.
 • Gjerberg, Elisabeth (2000). Medisinske fagråd som premissleverandører i den regionale helsepolitikken. En evaluering av erfaringene med medisinske fagråd i heleregion Sør..
 • Gjerberg, Elisabeth & Lunde, Per Halvor (2000). Bedriftshelsetjenesten under lupen. Evaluering av erfaringer med en bedriftshelsetjeneste for kommunalt ansatte. AFI-notat. 4. Vis sammendrag
 • Gjerberg, Elisabeth & Sørensen, Bjørg Aase (2000). MEDISINSKE FAGRÅD SOM PREMISSLEVERANDØRER I DEN REGIONALE HELSEPOLITIKKENEn evaluering av erfaringene med Medisinske fagråd i Helseregionen Sør. AFI-notat. 3. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 27. mai 2011 16:27

Prosjekter

Forskergrupper