Elisabeth Østensen

Bilde av Elisabeth Østensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i forskning knyttet til bruk av teknologi og IT-tjenester for bedret kommunikasjon og effektivisering av helsetjenesten. I mitt doktorgradsarbeid skal jeg studere innføringen av standardiserte veiledende planer i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten. Jeg vil se spesielt på hvordan dette blir brukt, og hvorvidt det påvirker kvalitet på sykepleiedokumentasjon og kontinuitet i pleien.

Undervisning

Jeg har to års erfaring som Høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen hvor jeg har vært emne- og fagansvarlig for videreutdanning i Dermatologisk sykepleie. Her har jeg for det meste undervist i dermatologiske tema.

Ellers har jeg flere ganger holdt undervisning om tema knyttet opp mot velferdsteknologi.

Utdanning

  • mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2011.
  • kurset «The Internet and the future of patient care» ved University of California, Davis, høst 2012
  • sykepleier fra Høgskolen i Buskerud, 2001

Arbeidserfaring

  • 2013 – 2015 Forsker ved UiO, Avdeling for sykepleievitenskap tilknyttet to forskningsprosjekter innen velferdsteknologi; «ACTIVE» og «Trygghetspakken»
  • 2013 – 2015 Høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen
  • 2001 – 2011 Sykepleier ved Hudavdelingen, Rikshospitalet, OUS
Publisert 12. nov. 2013 10:31 - Sist endret 21. sep. 2015 14:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter