elisos

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i forskning knyttet til bruk av teknologi og IT-tjenester for bedret kommunikasjon og effektivisering av helsetjenesten. I mitt doktorgradsarbeid skal jeg studere innføringen av standardiserte veiledende planer i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten. Jeg vil se spesielt på hvordan dette blir brukt, og hvorvidt det påvirker kvalitet på sykepleiedokumentasjon og kontinuitet i pleien.

Undervisning

Jeg har to års erfaring som Høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen hvor jeg har vært emne- og fagansvarlig for videreutdanning i Dermatologisk sykepleie. Her har jeg for det meste undervist i dermatologiske tema.

Ellers har jeg flere ganger holdt undervisning om tema knyttet opp mot velferdsteknologi.

Utdanning

 • mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2011.
 • kurset «The Internet and the future of patient care» ved University of California, Davis, høst 2012
 • sykepleier fra Høgskolen i Buskerud, 2001

Arbeidserfaring

 • 2013 – 2015 Forsker ved UiO, Avdeling for sykepleievitenskap tilknyttet to forskningsprosjekter innen velferdsteknologi; «ACTIVE» og «Trygghetspakken»
 • 2013 – 2015 Høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen
 • 2001 – 2011 Sykepleier ved Hudavdelingen, Rikshospitalet, OUS

Publikasjoner

 • Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R. & Hellesø, Ragnhild (2021). Facilitating the Implementation of Standardized Care Plans in Municipal Healthcare. Computers, Informatics, Nursing. ISSN 1538-2931. doi: 10.1097/CIN.0000000000000798. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R.; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2020). Introducing standardised care plans as a new recording tool in municipal health care. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 29(17-18), s. 3286–3297. doi: 10.1111/jocn.15355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas & Hellesø, Ragnhild (2019). Nurses' information practice in municipal health care—A web-like landscape. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 28(13-14), s. 2706–2716. doi: 10.1111/jocn.14873.
 • Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth & Moen, Anne (2017). Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 242, s. 224–232. doi: 10.3233/978-1-61499-798-6-224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2017). Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship. ISSN 1527-6546. 49(1), s. 44–53. doi: 10.1111/jnu.12268.
 • Øderud, Tone; Landmark, Bjørg Thomassen; Eriksen, Sissel; Fossberg, Anne Berit; Aketun, Sigrid & Omland, May [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 217, s. 212–221. doi: 10.3233/978-1-61499-566-1-212.
 • Østensen, Elisabeth; Svagård, Ingrid Storruste; Fossberg, Anne-Berit & Moen, Anne (2014). Evaluation of Ambient Assisted Living interventions – which tool to choose? Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 201, s. 160–166. doi: 10.3233/978-1-61499-415-2-160.

Se alle arbeider i Cristin

 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas R. & Hellesø, Ragnhild (2018). ICNP® in Nursing Documentation – When Expectations Meet Reality . Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 250. doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2017). What has standardization got to do with it? Nursing documentation in Norwegian community health care.
 • Østensen, Elisabeth (2017). Fra fritekst til standardisering i kommunehelsetjenesten - sykepleiernes erfaringer.
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2016). Success criteria for implementing Standardized Care Plans in community health Care.
 • Østensen, Elisabeth & Wahl, Astrid Klopstad (2016). Opplevelser og reaksjoner hos mennesker med hudsykdom. I Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202448615. s. 287–304.
 • Rotegård, Ann Kristin; de Grijs, Jannie M.; Østensen, Elisabeth & Farsjø, Caroline (2016). Documentation and Reporting of Nutrition – Interoperability, Standards, Practice and Procedures.
 • Østensen, Elisabeth & Hellesø, Ragnhild (2016). Standardiserte veiledende planer - hjelpemiddel eller sovepute?
 • Østensen, Elisabeth (2016). Standardisering av sykepleiedokumentasjon i kommunehelsetjenesten.
 • Østensen, Elisabeth & Moen, Anne (2015). Nettbrett for eldre – deltakelse og sosial kontakt på tvers av generasjoner.
 • Østensen, Elisabeth; Haugstveit, Ida Marie; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2014). ACTIVE – prosjektet med tro på menneskets iboende muligheter. Seniornett. 15(3), s. 20–22.
 • Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag; Røhne, Mette & Østensen, Elisabeth (2015). Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune. SINTEF. ISSN 9788214053739. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 10:31 - Sist endret 21. sep. 2015 14:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter