Erle Refsum

Bilde av Erle Refsum
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 20 Gaustad sykehus 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min forskning begynte med en nysgjerrighet for immunologi, hvor tilsynelatende minimale endringer i biologi kan ha store kliniske konsekvenser. Gjennom en doktorgrad i immunhematologi, fattet jeg interesse i å prøve å forstå sammenhengen mellom hva som skjer på mikronivået og effektene dette kan ha i større, kliniske data bedre. Nå er min hovedinteresse metoder innen epidemiologi og statistikk, og hvordan erfaringer fra både basal medisin og klinisk praksis kan anvendes sammen med statistiske metoder på best mulig måte – både for vår forståelse av årsakssammenhenger, og til det beste for pasientene.

Interesseområder

  • Epidemiologi
  • Immunologi
  • Registerforskning
  • Statistikk

Arbeidsområder

  • Førsteamanuensis, Institutt for Helse og Samfunn
  • Post doc, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

Prosjekter

Bakgrunn

Publikasjonsliste

Refsum E, Meinke S, Gryfelt G, Wikman A, Höglund P. Adding to the complexity of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: Reduced fibrinogen binding in the presence of anti-HPA-1a antibody and hypo-responsive neonatal platelets. Thrombosis Research 2018. DOI: 10.1016/j.thromres.2017.12.017

Refsum E, Håkansson S, Mörtberg A, Wikman A, Westgren M. Intracranial hemorrhages in neonates born from 32 weeks of gestation - Low frequency of associated fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: a register-based study. Transfusion 2018. DOI: 10.1111/trf.14394

Dahl J, Refsum E, Ahlen MT, Egeland T, Jensen T, Viken MK, Stuge TB, Acharya G, Husebekk A, Skogen B, Tiller H. Unraveling the role of maternal anti-HLA class I antibodies in fetal and neonatal thrombocytopenia - Antibody specificity analysis using epitope data. J Reprod Immunol 2017. DOI: 10.1016/j.jri.2017.06.003

Refsum E, Mörtberg A, Dahl J, Meinke S, Auvinen MK, Westgren M, Reilly M, Höglund P, Wikman A. Characterisation of maternal human leukocyte antigen class I antibodies in suspected foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia. Transfusion Medicine 2017. DOI: 10.1111/tme.12375

Mörtberg A, Meinke S, Berg P, Killie MK, Kjeldsen-Kragh J, Järås K, Refsum E, Höglund P, Wikman A. Sensitive detection of platelet-specific antibodies with a modified MAIPA using biotinylated antibodies and streptavidin-coated beads. J Immunol Methods 2016. DOI: 10.1016/j.jim.2016.04.001

Publikasjoner

  • Helsingen, Lise M.; Refsum, Erle; Gjøstein, Dagrun Kyte; Løberg, Magnus; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Emilsson, Louise (2020). The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden – threats, trust, and impact on daily life: a comparative survey. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20:1597, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12889-020-09615-3 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Tønnesen, Christer Julseth; Young, Juliet; Glomsaker, Tom Birger; Mala, Tom; Løberg, Magnus; Bretthauer, Michael; Refsum, Erle & Aabakken, Lars (2020). Laparoscopy-assisted versus balloon enteroscopy-assisted ERCP after Roux-en-Y gastric bypass. Endoscopy.  ISSN 0013-726X.  52(8), s 654- 661 . doi: 10.1055/a-1139-9313

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2018 10:49 - Sist endret 24. sep. 2019 12:26