Frode Veggeland

Bilde av Frode Veggeland
English version of this page
Telefon +47 22850529
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Analyser av organisatoriske og institusjonelle forhold og beslutningsprosesser; relatert til studier av både offentlig politikk og administrasjon og internasjonale organisasjoner. Spesielt opptatt av styringssystemer på ulike nivåer, organisasjonsendringer, helsepolitikk, risikohåndtering og koplingen mat-helse-handel, og problemstillinger knyttet til juss/politikk. Har fokusert mye på forholdet mellom internasjonale forhold (EU, WTO) og nasjonal politikk.

Ansvar for undervisning

Gjesteforeleser ved

 • Universitetet i Agder: 2007-2013
 • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo: 2007-2013
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: 2011-2013
 • Høgskolen i Lillehammer: 2011-2012
 • Veterinærhøgskolen: 2007-2008
 • Fiskerihøgskolen, Universitetet i Tromsø: 2006-2007

Bakgrunn

 • Vurdert som professorkompetent av ekstern fagkomite i 2011
 • Dr.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 2004
 • Cand.polit./hovedfag i statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1997
 • Ansatt i stilling som professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi i 2013
 • I perioden 1999-2013 jobbet han som forsker/seniorforsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.
 • Han var ansatt i 50 prosent stilling som seniorforsker ved Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo, fra 2008 til 2009.
 • Ansatt i 20 prosent stilling som 1. amanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo fra 2006 til 2008.
 • Leder av Sekretariatet for det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2006 evaluerte myndighetenes og næringens håndtering av smitteutbruddet av E.coli.
 • Var i perioden 1997 til 1999 han ansatt som forskningsassistent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Verv

 • Medlem av Styret på Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Publikasjoner

 • Nordeng, Zuzana & Veggeland, Frode (2018). The implementation of European Union (EU) rules on cross-border care: moving towards convergence?. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331. . doi: 10.1017/S174413311800035X Vis sammendrag
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2017). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X. . doi: 10.1017/gov.2017.32 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Veggeland, Frode (2017). Europeisering av helsepolitikken. Michael.  ISSN 1893-9651.  2017(14), s 228- 240 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2016). Historiske veivalg i jordbrukspolitikken, I: Agnar Hegrenes; Klaus Mittenzwei & Sjur Spildo Prestegard (red.),  Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1743-4.  Kapittel 2.  s 23 - 40
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2016). La autonomia de las organizaciones internacionales burocráticas: Un argumento desde la teoría de la organización, I: Laura Zamudio; David Arelladno & Jorge Culebro (red.),  Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales.  Centro de investigacion y decencia economicas.  ISBN 9786079367558.  Chapter III.  s 63 - 89
 • Veggeland, Frode (2016). Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU på mat- og landbruksfeltet.. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  74(2), s 1- 23 . doi: 10.17585/ip.v74.459 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Veggeland, Frode; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  162(August 2016), s 193- 200 . doi: 10.1016/j.socscimed.2016.06.037
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2016). The Clash Between Market and Welfare State Models: Europeanization of Nordic Health Systems, In Noralv Veggeland (ed.),  The Current Nordic Welfare State Model.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-63485-124-4.  Chapter 5.
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2014). The Autonomy of Bureaucratic Organizations: An Organization Theory Argument. Journal of International Organization Studies.  ISSN 2191-2556.  5(2), s 55- 69
 • Trondal, Jarle; Marcussen, Martin; Larsson, Torbjörn & Veggeland, Frode (2012). European administrative centre formation. Lessons from international bureaucracies. Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  10(1), s 86- 110 . doi: 10.1057/cep.2011.2 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik & Veggeland, Frode (2011). State Regulatory Capacity: Experiences From Public Sector Reforms In Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  89(4), s 1568- 1584 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01943.x
 • Ugland, Trygve & Veggeland, Frode (2011). Ekstern representasjon og internasjonal regulering av matfeltet, I: Ulla Higdem; Jon Helge Lesjø; Tor Helge Pedersen; Tor Selstad & Håvard Teigen (red.),  Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland.  Forlag1.  ISBN 978-82-9273-569-5.  III.  s 169 - 192
 • Elvestad, Christel & Veggeland, Frode (2010). Using a Soft Mode of Governance to Facilitate Trade: Regulatory Cooperation between the EU and Canada, In Noralv Veggeland (ed.),  Innovative regulatory approaches coping with Scandinavian and European Union policies.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60876-673-4.  3.  s 55 - 69

Se alle arbeider i Cristin

 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode & Langhelle, Oluf (2020). Adapting design to context. A comparative study of three international organizations..
 • Eivind Sten, Andreassen & Veggeland, Frode (2019). The Implementation of Strategies against Antimicrobial Resistance. A Case Study of the Primary Care Sector within three Norwegian Municipalities..
 • Elvbakken, Kari Tove; Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2019). Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). The WTO’s governance system for food trade.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain.
 • Gezelius, Stig Strandli; Holm, Arne; Stokstad, Sigrid; Storstad, Oddveig & Veggeland, Frode (2019). Selektiv dokumentasjon av dyrevelferd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Haugen, Marte & Veggeland, Frode (2019). Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv - En komparativ studie av Norge og Nederland som undersøker hvordan AMR-strategier er implementert i disse landene og hvorvidt arbeidet med antibiotikaresistens bygger på tilnærmingen One Health..
 • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). The Design of International Organizations.
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2019). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X.  54(4), s 661- 685 . doi: 10.1017/gov.2017.32
 • Solberg, Marielle & Veggeland, Frode (2019). Antibiotikaresistens og One Health - En systematisk litteraturstudie og dokumentanalyse som undersøker i hvilken grad One Health-tilnærmingen er implementert i Norge for å håndtere antibiotikaresistens og hva som kan forklare implementeringsprosessen.
 • Veggeland, Frode (2019). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (helsefeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2019). FORENTE NASJONER (FN): krig, fred og helse.
 • Veggeland, Frode (2019). Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering.
 • Veggeland, Frode (2019). Multilevel Governance and Horizontal Coordination in Crisis Management.
 • Veggeland, Frode (2019). Verdens handelsorganisasjon (WTO) og global handel.
 • Veggeland, Frode; Martinussen, Pål Erling & Rydland, Håvard T. (2019). Low political trust is bad for your health: A comparative study of 24 European countries.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2018). Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2018). Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade. Vis sammendrag
 • Lamprinakis, Lampros & Veggeland, Frode (2018). Uncovering the strategies within the decision-making framework of food risk analysis in the Nordics.
 • Mitterer, Stefan J. & Veggeland, Frode (2018). Comparing the Implementation of Electronic Patient Record (EPR) Systems in Germany and Norway What are the key factors explaining differ-ences in implementation of Electronic Pa-tient Record systems in Germany compared to Norway?.
 • Pudic, Natasa & Veggeland, Frode (2018). The role of WHO, WTO and ISDS in global health governance explained through global regulation of tobacco.
 • Rostami, Mouza & Veggeland, Frode (2018). Utfører helsehus tjenester etter hensikten? Utfordringer knyttet til helsehus..
 • Sikveland, Helene & Veggeland, Frode (2018). Prevensjonsmidler og forebygging av provosert abort - En litteraturstudie som undersøker om gratis eller subsidierte prevensjonsmidler reduserer antall aborter, og om Helsedirektoratets anbefaling om gratis prevensjon bygger på en rasjonell beslutningsproses.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2018). Governing ‘Wicked Problems’ in a Globalized World: Revisiting the Coordination Dilemma. Vis sammendrag
 • Veggeland, Frode (2018). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (med matfeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2018). Koordinering på tvers av sektor og styringsnivå: nødvendig, men umulig?.
 • Veggeland, Frode (2018). Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering.
 • Veggeland, Frode (2018). Presentasjon av funn fra ANIWEL-prosjektet (Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren).
 • Veggeland, Frode (2018). Realization of animal welfare goals in Norway’s food sector. Vis sammendrag
 • Veggeland, Frode (2018). Regulatory Cooperation in Transatlantic Relations: The Case of Food Trade.
 • Veggeland, Frode; Lundmark, Frida; Berg, Charlotte & Vågsholm, Ivar (2018). The Challenge of Coordination in Food Governance: Governing Animal Welfare in Norway and Sweden. Vis sammendrag
 • Kaldestad, Tone & Veggeland, Frode (2017). Innføring av medikamentfri behandling i egne enheter i psykisk helsevern - en studie av politisk prosess.
 • Levang, Hanne Amundsen & Veggeland, Frode (2017). Russian-Norwegian Cooperation Efforts in Combating HIV and AIDS: A Qualitative Case Study on the Effects of Government and Governance Structures.
 • Nordeng, Zuzana & Veggeland, Frode (2017). Moving towards Convergence in Europe? The Implementation of EU rules on Cross-Border Care in Germany and Norway.
 • Nordengen, Egil & Veggeland, Frode (2017). Spiller fagbakgrunn noen rolle for hvordan en avdelingsleder i sykehus utøver ledelse?.
 • Sillerud, Kaja Ceciliie & Veggeland, Frode (2017). Forsøk med kommunal drift av DPS Skrivebordspolitikk eller en ønsket faglig utvikling av de lokalbaserte psykisk helse- og (rus) tjenestene?.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). Challenges of complex policy coordination: A cross-country comparison of systems for combating antimicrobial resistance.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). Cross-Border and Cross-Sectorial Health Governance: A Conceptual Framework.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Comparative Study of the Governance of Antimicrobial Resistant Bacteria.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Social Science Approach to the Governance of Antimicrobial Resistance.
 • Veggeland, Frode (2017). Europeanization of public policy: Agricultural and health policies.
 • Veggeland, Frode (2017). Global health governance – «global helsestyring».
 • Veggeland, Frode (2017). Hvordan styre Helse-Norge? En kort introduksjon til helsepolitiske utfordringer i dagens Europa: antibiotikaresistens og EU.
 • Veggeland, Frode (2017). Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL).
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2017). An Integrated Governance Approach to ‘Wicked Problems’: The Case of Antimicrobial Resistance.
 • Abbasi, Akiko & Veggeland, Frode (2016). The international recruitment of healthcare workers in Japan and Norway: A case study.
 • Kvamsdahl, Marianne Sofie & Veggeland, Frode (2016). Bruk av Lean metode i pakkeforløp. En studie fra psykisk helsevern i Danmark..
 • Lindviksmoen, Linda & Veggeland, Frode (2016). Rekruttering av sykepleiere i Oslo universitetssykehus HF.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads.
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and agents in Norwegian agricultural policy-making..
 • Skutle, Benedicte & Veggeland, Frode (2016). An Unprepared World: A case study of the World Health Organization's and the global community's emergency response to the West African Ebola outbreak 2014-2015.
 • Veggeland, Frode (2016). Effectiveness of Hard and Soft Governance. The Case of Transatlantic Food Trade Relations..
 • Veggeland, Frode (2016). Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren: aktuelle problemstillinger.
 • Veggeland, Frode & Fiane, Elin Maria (ed.) (2016). TTIP – regulatory cooperation on food and health issues. NUPI Working Paper. 872. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2016). Clash of Welfare Models: the Europeanization of Nordic Health Systems..
 • Bjørshol, Bjarne & Veggeland, Frode (2015). MRSA i svine- og helsesektoren i Norge og Danmark sett i et One Health perspektiv. Felles problem - ulike strategier og løsninger..
 • Lunde, Jorunn & Veggeland, Frode (2015). Kvalitet i kommunefysioterapitjenesten -Et studie av ulike betingelser for en enhetlig tjeneste, sett i lys av en historisk utvikling og kvalitetsbegrepet..
 • Veggeland, Frode (2015). ANIWEL-Realisation of animal welfare goals in Norway's food sector.
 • Veggeland, Frode (2015). Agricultural and Food Safety Policies in the EU. Cases of European Integration..
 • Veggeland, Frode (2015). Hard and Soft Governance in World Food Trade. The use of dispute settlement and equivalence in conflict-resolution..
 • Veggeland, Frode (2015). Hard and Soft Governance in World Food Trade: SPS Measures as Part of Transatlantic Trade Relations.
 • Veggeland, Frode & Rommetvedt, Hilmar (2015). Who determine policy: voters, Parliament or the executive? The case of Norwegian agricultural policy.
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2015). Tales of the Unexpected: The historical dynamics of EU’s health policies.
 • Veggeland, Frode; Weltzien, Åsmund & Sørbye, Stine Evensen (2015). Transatlantic Governance in Food Trade: Dispute settlement and equivalence as trade-facilitating tools. Working Paper, NUPI. 852. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schmidt, Siv Kjersti & Veggeland, Frode (2014). Signe maten på vårt bord – med eller utan spor. Ein analyse av debatten om sporing av mat i Codex Alimentarius..
 • Veggeland, Frode (2014). A Path to a Critical Juncture. Global Institutionalization of Intellectual Property Rights..
 • Veggeland, Frode (2014). A Path to a Critical Juncture.Global Institutionalization of Intellectual Property Rights.
 • Veggeland, Frode (2014). Organisatoriske utfordringer i sektorovergripende smittevernsarbeid: illustrert gjennom E.coli-saken 2006..
 • Veggeland, Frode & Stangborli Time, Martin (2014). The Historical Dynamics of EU’s Health Policy: A review of pressures for change in European health-service systems.
 • Veggeland, Frode (2013). A Bumpy Path of Institutionalization: The Move Towards Global Regulation of Intellectual Property Rights.
 • Veggeland, Frode (2013). Agricultural and Food Safety Policies in the EU. Cases of European Integration.
 • Veggeland, Frode (2013). Agricultural and Food Safety Policies in the EU: Cases of European Integration.
 • Veggeland, Frode (2013). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (matfeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2013). International Governance, TRIPS and Competitiveness in Food Industry and Trade.
 • Veggeland, Frode (2013). Landbruks- og matsektoren – innenfor og/eller utenfor EU?.
 • Veggeland, Frode (2013). Politiske og operative konsekvenser av ulike tilknytnings- og organisasjonsformer (Matreformen og E. coli-saken).
 • Veggeland, Frode & Trondal, Jarle (2013). The Autonomy of Bureaucratic Organisations. An Organisation Theory Argument.
 • Veggeland, Frode & Ugland, Trygve (2013). Organizing International Representation: Promoting Canadian and European Union Food Safety Interests on the World Stage.
 • Veggeland, Frode (2012). Discussant’s comments - Panel on:‘Intermestic’ Politics of Trade.
 • Veggeland, Frode (2012). Food Safety Regulation in the EU: A case of European Integration.
 • Veggeland, Frode & Trondal, Jarle (2012). Are international bureaucracies vehicles of the common good?.
 • Veggeland, Frode (2011). Makt og matkjeden – en kommentar til Matkjedeutvalgets tilnærming, I: Tommy Staahl Gabrielsen & Ivar Pettersen (red.),  Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer.  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).  ISBN 978-82-7077-809-6.  Artikkel.  s 11 - 22
 • Veggeland, Frode (2011). Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet.
 • Veggeland, Frode & Aalerud, Ellen Henrikke (2011). Sjømat og handelsrestriksjoner. Metoder for å forenkle handelen. NILF-Report. 1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lie, Amund & Veggeland, Frode (2010). Globalisering og matpolitikk. Flernivåstyring - WTO, EU og Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 14:55 - Sist endret 21. okt. 2014 11:31